Y llyfrau gorau a gyhoeddwyd yn 2020 yn ôl Llyfrgelloedd Aura!

Yn Llyfrgelloedd Aura, rydym yn gwybod pa mor bwysig yw llyfr da i godi eich ysbryd a goleuo eich wythnos, yn arbennig yn ystod y cyfnodau anodd a llethol sydd ohoni. Un peth cadarnhaol iawn sydd wedi digwydd yn 2020 yw’r casgliad arbennig o lyfrau, barddoniaeth, casgliadau a straeon byrion a ysgrifennwyd i’w rhannu â’r byd.

Rydym wedi llunio rhestr o’r 10 llyfr gorau a gyhoeddwyd yn 2020 yn ein barn ni! Mae pob un o’r llyfrau isod yn hyfryd yn eu ffordd eu hunain, ac maent yn sicr wedi helpu darllenwyr i deimlo’n obeithiol ac yn gadarnhaol am y dyfodol.

10. The Searcher gan Tana French

9. Apeirogon gan Colum McCann

8. Summer gan Ali Smith

7. The Motion of the Body Through Space gan Lionel Shriver

6. Real Life gan Brandon Taylor

5.Weather gan Jenny Offill

4.The Mirror & The Light gan Hilary Mantel

3.The Vanishing Half gan Brit Bennett

2.Hamnet gan Maggie O’Farrell

1. Shuggie Bain gan Douglas Stuart

Mae pob un o’r llyfrau uchod ar gael i’w benthyg naill ai o’n llyfrgelloedd neu fel e-lyfrau neu llyfrau sain ar Borrowbox!

Mae arnom ni eisiau clywed gennych chi! Beth oedd eich hoff lyfrau eleni? Rhannwch eich barn â ni ar y cyfryngau cymdeithasol! Dewch o hyd i ni ar Facebook: @LlyfrgelloeddAuraLibraries Twitter: @LibFlintshire ac Instagram@aura.wales

Gobeithiwn y bydd rhagor o lyfrau gwych yn cael eu cyhoeddi yn 2021. Cofiwch, mae llyfrau yn ein huno ni oll! #UnoDrwyLyfrau

Leave a Reply