Drawing Blood, Drawing Poison, Drawing Fire: prosiect digidol newydd i Lyfrgelloedd Gladstone ac Aura

Mae Hamdden a Llyfrgelloedd Aura yn falch iawn o gael cyhoeddi ein bod yn cymryd rhan mewn prosiect digidol newydd gyda Llyfrgell Gladstone yn 2021. Mae’r prosiect yn cael ei ariannu gan y Cyngor Celfyddydau a’i arwain gan yr artist Simon Grennan, ‘Drawing Blood’ gan greu arddangosfa ar-lein newydd o ugain gwaith animeiddio newydd a gwreiddiol. Cartref yr arddangosfa ar-lein yw Llyfrgell Gladstone ond mi fydd ar gael i’w weld hefyd yn Contemporary Art Space Chester a llyfrgelloedd Aura yng Ngogledd Cymru yn cynnwys Brychdyn, Bwcle, Yr Wyddgrug, Treffynnon, Cei Connah a Fflint.

Mae’r gwaith celf newydd wedi ei ysbrydoli gan lyfr y daeth Grennan o hyd iddo yng nghasgliadau Llyfrgell Gladstone. Yn dyddio o 1878, mae Gladstone from Judy’s Point of View yn casglu cartwnau sy’n gwawdio un o bynciau mwyaf poblogaidd y cyfnod – safbwynt gwleidyddol Rhyddfrydol. Fel un o’r prif wleidyddwyr Rhyddfrydol mae William Ewart Gladstone yn cael ei wneud yn destun sbort i gartwnyddion Judy’s. Yn nhraddodiad artistiaid gwleidyddol ym mhob man mae eu pinnau ysgrifennu yn torri crib unrhyw falchder gwleidyddol gan dynnu lluniau o Gladstone (ac eraill) ddim fel gwleidyddion uchel eu parch ond fel jyglwr sigledig, acrobat ansefydlog, chwirligwgan amhendant, dynes yn gwthio pram, a llawer mwy.

Mae Grennan sy’n arbenigwr mewn cartwnau a chelf o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg ac sydd wedi cyhoeddi sawl llyfr ar waith cartwnydd Judy’s, Marie Duval, yn gwybod safon a hiwmor y gwaith celf yn dda. Wrth iddo ail-dynnu ac ail-ddychmygu gwaith Judy’s gan gartwnyddion o’r oes Fictoria mae Grennan yn ein helpu ni i gyd adnabod gwaith sy’n perthyn i rai o’r artistiaid mwyaf crefftus y cyfnod sydd ddim yn adnabyddus iawn. Mae technoleg ddigidol yn golygu nid yn unig y bydd mwy o bobl yn cael mwynhau’r gwaith celf newydd ar-lein ond mi fydd cyfle i’r lluniau ei hunain i ddod yn fyw mewn ffordd na allai’r lluniau gwreiddiol o’r Oes Fictoria (oedd yn llawn o fywyd yn barod!) ei wneud.

Mae’r arddangosfa yn cael ei gefnogi gan gyfres o weithdai tynnu lluniau ar-lein, wedi’u hysbrydoli gan yr arddangosfa, lle gall unrhyw un ddechrau tynnu lluniau cartwnau. Gall unrhyw un roi cynnig arni, o’r rhai gyda llawer o brofiad mewn tynnu lluniau i’r rhai sydd heb unrhyw brofiad o gwbl. Beth y gallwn ei ddysgu am y cartwnyddion hyn o’r oes Fictoria, a’r ffordd yr oedden nhw’n defnyddio dosbarth, rhyw, rhywioldeb a gwladychiaeth i feirniadu eu gwleidyddion? Sut allwn ni ddefnyddio hynny yn ein lluniau ni, ac yn ein cyfnod ni?


Mae Simon Grennan yn rhan o stiwdio celfyddydau gweledol cenedlaethol Grennan & Sperandio, cynhyrchydd dros 40 o gomics a llyfrau a channoedd o brosiectau cyhoeddus. Mae o’n Gymrawd Ymchwil Arweiniol ym Mhrifysgol Caer.

Mae Llyfrgell Gladstone yn llyfrgell breswyl sydd yn gartref i un o gasgliadau mwyaf sylweddol y byd o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Sefydlwyd gan y prif Weinidog yn yr Oes Fictoria, William Ewart Gladstone, mae’r Llyfrgell yn parhau i fod yn ofod i astudio, trafod ac adlewyrchu.

Mae Contemporary Art Space Chester yn gyfres o lefydd arddangos parhaol a dros dro yn ardal Prifysgol Caer a’r ddinas, yn cynnwys y Foyer Gallery yn Creative Campus Kingsway a’r Forum Shopping Centre Gallery yng nghanol y ddinas.

Am ragor o wybodaeth ar ‘Drawing Blood’ ewch i dudalennau Digidol Llyfrgell Gladstone.

Leave a Reply