Awdur y Mis Llyfrgelloedd Aura: Chwefror 2021!

Awdur y Mis ar gyfer mis Chwefror 2021 yw Ann Patchett

Mae’r awdures Americanaidd, Ann Patchett, yn un o’n hoff awduron erioed yma yn Llyfrgelloedd Aura. Yn aml, mae ei nofelau wedi’u disgrifio fel sagas teuluol, sy’n ymestyn dros ddegawdau weithiau – fel yn ei nofel ddiweddaraf The Dutch House – ac sy’n cynnwys themâu teuluol gan gynnwys galar a cholled: mae pob un yn deimladwy a phwerus yn ei ffordd ei hun.

Pa un a ydych yn darllen ei llyfrau am y tro cyntaf erioed, neu yn dychwelyd i rai o’i chlasuron mwyaf poblogaidd, rydym wedi rhoi casgliad o deitlau at ei gilydd i fynd â chi ar antur i fyd Ann Patchett! Mwynhewch!

Dechrau o’r dechrau…
Patron Saint of Liars (1992) Taft (1994) a The Magician’s Assistant (1997)

Trobwynt…
Bel Canto (2015)
Run (2007)

Yn ddiweddar…
Commonwealth (2016)
The Dutch House (2019)

Hoff lyfr Llyfrgelloedd Aura… State of Wonder (2011)

Beth yw eich hoff nofel Ann Patchett? Gadewch i ni wybod beth ydych chi’n ei feddwl o’n dewisiadau a pha nofelau y buasech chi wedi eu dewis! Gadewch sylw isod neu cysylltwch â ni ar Instagram (@llyfrgelloeddauralibraries), Twitter (@LibFlintshire) a Facebook (@LlyfrgelloeddAuraLibraries)

I weld ein Hawdur y Mis blaenorol, cliciwch yma!

Leave a Reply