Ymunwch â ni ar gyfer Amser Rhigwm Mawr Cymru, ar-lein!

Mae’n amser dathlu #AmserRhigwmMawrCymru unwaith eto! Er y bydd y dathliadau ychydig yn wahanol eleni, mae Llyfrgelloedd Aura yn edrych ymlaen yn arw at gynnig y sesiynau rhigwm arbennig hyn ar-lein, a pharhau i ledaenu cariad at ddarllen ymhlith pawb o bob oedran.


Ymunwch â Llyfrgelloedd Aura ar gyfer dwy sesiwn Amser Rhigwm arbennig ychwanegol yn fyw ar Zoom: cynhelir y sesiwn gyntaf ddydd Iau, 11 Chwefror am 2.00pm, a’r ail sesiwn ddydd Gwener, 12 Chwefror am 10:30am. Anfonwch e-bost at Susannah Hill ar susannah.hill@aura.wales i dderbyn cyfeirnod a chyfrinair y cyfarfod.

Gallwch hefyd gasglu pecyn Amser Rhigwm Mawr Cymru ar-lein sy’n cynnwys sticeri a thystysgrif gan eich llyfrgell Aura lleol wrth gasglu archeb Dewis a Chasglu. I’ch atgoffa, dim ond ar gyfer archebion Dewis a Chasglu y mae ein llyfrgelloedd ar agor ar hyn o bryd: i gyflwyno archeb, ffoniwch ni ar 01352 703750, neu anfonwch e-bost at libraries@aura.wales . Gallwch bori trwy ein catalog ar Catalog Llyfrgell Sir y Fflint – Aura Cymru a chadw eitemau er mwyn eu casglu o gownter y llyfrgell. Y cwbl fydd arnom ni ei angen gennych yw eich rhif aelodaeth llyfrgell, rhif ffôn cyswllt a chyfeiriad e-bost, eich ceisiadau/dewisiadau archebu, a’ch pwynt casglu dewisol.

Mae Amser Rhigwm Mawr Cymru, a drefnwyd gan Book Trust Cymru, wedi’i anelu at blant rhwng 0 a 7 oed, fe’i cynhelir eleni rhwng dydd Llun, 8 Chwefror a dydd Gwener, 12 Chwefror. Ei nod yw annog plant i rannu rhigymau a chaneuon yn Gymraeg a Saesneg a’u helpu nhw i ddatblygu sgiliau siarad, gwrando ac iaith cyn neu tra eu bod nhw’n dysgu darllen – mae hefyd yn ffordd wych o gael hwyl!

Gall rhannu rhigymau a straeon o’r blynyddoedd cynnar, ac annog cariad at ddarllen helpu plant i ddatblygu sgiliau gwrando, hyder a’u sgiliau cyfathrebu – mae hefyd yn ffordd wych i gael hwyl gyda’ch gilydd fel grŵp neu deulu.

Mae’r Rheolwr Llyfrgell, Susannah Hill a gweddill y tîm Aura yn teimlo’n gyffrous iawn, dyma ddywedodd Susannah ar eu rhan: “Mae Llyfrgelloedd Aura yn edrych ymlaen at ddathlu Amser Rhigwm Mawr Cymru eleni. Mae rhannu rhigymau a chaneuon gyda’ch babi neu blentyn ifanc yn ffordd wych o gael hwyl gyda’ch gilydd. Mae babis wrth eu boddau â chaneuon a rhigymau, ac maent yn ffordd wych i helpu sgiliau siarad a gwrando eich plentyn. Eich llais chi yw hoff gerddoriaeth eich babi, felly bydd canu â nhw yn eu helpu mewn nifer o ffyrdd gwahanol. Edrychwn ymlaen at weld nifer ohonoch yn ymuno ac yn rhannu caneuon â ni yn ein Sesiynau Rhigwm Zoom arbennig. Mae gennym rigymau arbennig i’w rhannu â chi hefyd!”

Bydd Book Trust Cymru yn rhannu llawer o rigymau a gweithgareddau yn ystod Amser Rhigwm Mawr Cymru, gallwch ddod o hyd iddynt ar y cyfryngau cymdeithasol drwy ddilyn @BookTrustCymru ar Twitter neu ymweld â’u gwefan, yma.

Ewch i’n tudalennau cyfryngau cymdeithasol i wylio ein fideos amser rhigwm:

  • Facebook: @LlyfrgelloeddAuraLibraries
  • Instagram: @llyfrgelloeddauralibraries
  • Twitter: @LibFlintshire
  • YouTube: Aura Wales

Leave a Reply