Ymunwch â ni ar gyfer Gweithdai Collage gyda’r Artist Simon Grennan!

Mae Llyfrgelloedd Aura yn falch o gynnal Gweithdai Collage gwych gyda’r Artist Simon Grennan ar draws ein llyfrgelloedd ym mis Hydref a Thachwedd.

Bydd cyfranogwyr yn gallu creu eu straeon gweledol cyffrous eu hunain, gan ddefnyddio cylchgronau Fictoraidd, print, collage a lluniau. Mae’r sesiynau hyn yn addas ar gyfer oedolion a phlant (rhaid i blant dan 12 oed fod gydag oedolyn) a bydd y deunyddiau yn cael eu darparu ar y diwrnod.

Mae Simon Grennan wedi bod yn creu ffilmiau animeiddiad newydd ar gyfer prosiect o’r enw “Drawing Blood, Drawing Poison, Drawing Fire.” Mae’r animeiddiadau yn torri a thrawsnewid llyfr o’r 1800au yn ddigidol yn Llyfrgell Gladstone, Penarlâg. Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth am y prosiect “Drawing Blood, Drawing Poison, Drawing Fire”.

Bydd y gweithdai yn cael eu cynnal ar y dyddiadau canlynol:
• Dydd Llun 25 Hydref 10.00am-12.00pm yn Llyfrgell y Fflint
• Dydd Iau 28 Hydref 10.00am-12.00pm yn Llyfrgell yr Wyddgrug
• Dydd Llun 15 Tachwedd 2.00-4.00 yn Llyfrgell Brychdyn
• Dydd Mawrth 16 Tachwedd 2.00-4.00pm yn Llyfrgell Cei Connah
• Dydd Mercher 17 Tachwedd 10.00-12.00pm yn Llyfrgell Glannau Dyfrdwy
• Dydd Gwener 19 Tachwedd 10.00am-12.00pm yn Llyfrgell Treffynnon
• Dydd Iau 25 Tachwedd 2.00-4.00pm yn Llyfrgell Bwcle

Dywedodd Simon, wrth rannu ei gyffro am gynnal y gweithdai: “Mae hwn yn gyfle gwych i archwilio sut mae hen straeon yn gwrthdaro â, ac yn ysbrydoli straeon newydd, yn arbennig pan allwn weithio’n uniongyrchol gyda darluniau Fictoraidd – straeon sydd dros 100 mlynedd oed. Rwy’n edrych ymlaen yn fawr i weld sut ydych yn creu straeon newydd o’r hen straeon, wrth dorri a gludo a llunio.”

Dewch draw i’n llyfrgell ac ymunwch â Simon i greu ein straeon gweledol cyffrous ein hunain gan ddefnyddio cylchgronau Fictoraidd, print, collage a lluniadau! Os hoffwch gofrestru ar gyfer un o’n gweithdai, cysylltwch â’ch llyfrgell leol neu anfonwch e-bost at: susannah.hill@aura.wales

Darganfyddwch fwy am Simon, yma

Gallwch dderbyn y newyddion diweddaraf o’n holl ddigwyddiadau llyfrgell trwy ddilyn ni ar instagram: @llyfrgelloeddauralibraries Facebook: @LlyfrgelloeddAuraLibraries a Twitter: @LibFlinshire

Leave a Reply