Swyddog Datblygu Systemau

Hamdden a Llyfrgelloedd AURA Cyf
37 awr yr wythnos

Graddfa SS G (SCP 30 i 33)

Cyflog o £26,725 i £29,325 y flwyddyn
Lleoliad: Lleolir ym Mhrif Swyddfa Aura yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy

Mae Hamdden a Llyfrgelloedd Aura Cyf yn sefydliad elusennol, dielw, sy’n gyfrifol ers 1 Medi 2017, am reoli’r mwyafrif o ganolfannau hamdden a llyfrgelloedd a weithredwyd yn flaenorol yn uniongyrchol gan Gyngor Sir y Fflint.  Mae Aura yn Gymdeithas Mantais Gymunedol, gyda’i weithwyr yn berchen arno, a’i weledigaeth yw mwy o bobl, mwy o feddyliau a chyrff ar waith, yn amlach.Mae Hamdden a Llyfrgelloedd Aura Cyf yn sefydliad elusennol, dielw, sy’n gyfrifol ers 1 Medi 2017, am reoli’r mwyafrif o ganolfannau hamdden a llyfrgelloedd a weithredwyd yn flaenorol yn uniongyrchol gan Gyngor Sir y Fflint.  Mae Aura yn Gymdeithas Mantais Gymunedol, gyda’i weithwyr yn berchen arno, a’i weledigaeth yw mwy o bobl, mwy o feddyliau a chyrff ar waith, yn amlach.

Mae’r swydd hon yn cynnig cyfle cyffrous i chi gael rhan flaenllaw wrth ddatblygu ein meddalwedd TG, y system rheoli hamdden Gladstone Plus2, a manteisio ar ei botensial i wella gwasanaethau i gwsmeriaid a’r profiad blaen tŷ ac ar-lein.  Fel gweinydd system ar gyfer y meddalwedd hwn sy’n gweithredu ar y Gweinydd SQL, gallwch fod yn ‘arbenigwr technegol’ Aura, gan gynnal cysondeb yn ei weithrediad cyfredol ar draws pedair canolfan hamdden a hefyd yn cysylltu’n uniongyrchol gyda’r cyflenwr meddalwedd i sicrhau ein bod yn manteisio’n llawn ar ei botensial a’i fod yn ‘barod am y dyfodol’ o ran datblygiad meddalwedd.

Fel arweinydd tîm profiadol o ddefnyddwyr systemau, byddwch yn cefnogi ac yn hyfforddi cydweithwyr i sicrhau fod ganddynt y sgiliau priodol a’r wybodaeth i ddarparu lefel uchel o fodlonrwydd cwsmeriaid mewn perthynas ag archebion a dewisiadau talu.  Byddwch yn arwain yn ôl esiampl, gan gefnogi timau rheoli canolfannau i gynyddu incwm drwy gyflunio systemau yn effeithiol a gwneud pob rhyngwyneb man gwerthu cwsmeriaid yn hawdd i’w defnyddio.

Rhan bwysig o’r swydd yw eich perthynas gyda chyflenwyr i sicrhau bod uwchraddio meddalwedd, cynnal isadeiledd a chyfnodau pan nad yw’r system yn gweithio yn cael eu rheoli a’u cyfathrebu’n effeithiol a gyda chyn lleied o amhariad ar gwsmeriaid.
Byddwch yn gweithio’n agos â chydweithwyr yn uwch dîm rheoli Aura i sicrhau y cyflawnir integreiddiad rhwng Plus2 a phrosesau rheolaeth ariannol Aura.  Bydd effaith eich cyfraniad at reolaeth system o ddydd i ddydd yn glir i’w weld yn ansawdd uwch yr adroddiadau perfformiad a gaiff eu creu drwy Plus2.

Mae Aura yn chwilio am ymgeiswyr gydag NVQ Lefel 4 neu brofiad cyffelyb mewn Technoleg Gwybodaeth, Systemau Gwybodaeth Rheoli ac/ neu Gweinyddu Systemau.  Yn ddelfrydol, bydd gennych lefel dda o allu technegol mewn systemau cronfa ddata Gweinydd SQL ac ymrwymiad i roi anghenion y cwsmer yn gyntaf.

PDF Disgrifiad Swydd ar gyfer Swyddog Datblygu Systemau

Mae’r bendithion canlynol yn berthnasol i’r ymgeisydd llwyddiannus:

  • Cyfraniad cyfatebol i’r Cynllun Pensiwn
  • Datblygiad proffesiynol parhaus
  • Aelodaeth o’r Ganolfan i Weithwyr Aura gyda gostyngiad sylweddol
  • Parcio am ddim

I wneud cais am y swydd cwblhewch y ffurflen cais (yn dyfynnu cyfeirnod rhif : Aura A0002) ac e-bostiwch i’n darparwyr gwasanaethau AD ar : aura.recruitment@flintshire.gov.uk

https://aura.cymru/wp-content/uploads/2017/10/Aura-Application-Form-CYM.pdf

Dyddiad Cau: Dydd Llun 27 Tachwedd 2017
I gael sgwrs anffurfiol cysylltwch â:
Paul Jones, Rheolwr Gwelliant a Pherfformiad Busnes ar 01352 702474