Awdur y Mis Llyfrgelloedd Aura: Mis Mawrth 2021!

Awdur y Mis ar gyfer Mawrth 2021 yw Ian McEwan

Y nofelydd a’r sgriptiwr Ian McEwan yw un o’n hoff awduron yma yn Llyfrgelloedd Aura. Mae’n cael ei edmygu am ei ryddiaith pwerus, oedd yn amlwg o ddechrau ei yrfa gyda’i straeon byr gothig gwych, i’w nofelau ac addasiadau ar gyfer y sgrîn.

Pa un a ydych yn darllen ei lyfrau am y tro cyntaf erioed, neu yn dychwelyd i rai o’i glasuron mwyaf poblogaidd, rydym wedi rhoi casgliad o deitlau at ei gilydd i fynd â chi ar antur i fyd Ian McEwan! Mwynhewch!

Dechrau o’r dechrau…
The Cement Garden (1978)
The Comfort of Strangers (1981)
The Child in Time (1987)


Y newid trywydd …
Enduring Love (1997)
Amsterdam (1998)


Y goreuon ar y sgrin fawr …
Atonement (2001)
On Chesil Beach (2007)


A mwy o’i dalentau …
First Love, Last Rites (1975): Casgliad o Straeon Byr a chyhoeddiad cyntaf
The Daydreamer (1994): Ffuglen plant


Yn fwy diweddar ….
Machines Like Me (2019)
The Cockroach (2019)


Hoff lyfr Llyfrgelloedd Aura…Nutshell (2016)

Pa un yw eich hoff nofel chi gan Ian McEwan? Gadewch i ni wybod beth ydych chi’n ei feddwl o’n dewisiadau a pha nofelau y buasech chi wedi eu dewis! Gadewch sylw isod neu cysylltwch â ni ar Twitter (@LibFlintshire) a Facebook (@LlyfrgelloeddAuraLibraries)
I weld ein Hawdur y Mis blaenorol, cliciwch yma!

Ymunwch â ni ar gyfer Amser Rhigwm Mawr Cymru, ar-lein!

Mae’n amser dathlu #AmserRhigwmMawrCymru unwaith eto! Er y bydd y dathliadau ychydig yn wahanol eleni, mae Llyfrgelloedd Aura yn edrych ymlaen yn arw at gynnig y sesiynau rhigwm arbennig hyn ar-lein, a pharhau i ledaenu cariad at ddarllen ymhlith pawb o bob oedran.


Ymunwch â Llyfrgelloedd Aura ar gyfer dwy sesiwn Amser Rhigwm arbennig ychwanegol yn fyw ar Zoom: cynhelir y sesiwn gyntaf ddydd Iau, 11 Chwefror am 2.00pm, a’r ail sesiwn ddydd Gwener, 12 Chwefror am 10:30am. Anfonwch e-bost at Susannah Hill ar susannah.hill@aura.wales i dderbyn cyfeirnod a chyfrinair y cyfarfod.

Gallwch hefyd gasglu pecyn Amser Rhigwm Mawr Cymru ar-lein sy’n cynnwys sticeri a thystysgrif gan eich llyfrgell Aura lleol wrth gasglu archeb Dewis a Chasglu. I’ch atgoffa, dim ond ar gyfer archebion Dewis a Chasglu y mae ein llyfrgelloedd ar agor ar hyn o bryd: i gyflwyno archeb, ffoniwch ni ar 01352 703750, neu anfonwch e-bost at libraries@aura.wales . Gallwch bori trwy ein catalog ar Catalog Llyfrgell Sir y Fflint – Aura Cymru a chadw eitemau er mwyn eu casglu o gownter y llyfrgell. Y cwbl fydd arnom ni ei angen gennych yw eich rhif aelodaeth llyfrgell, rhif ffôn cyswllt a chyfeiriad e-bost, eich ceisiadau/dewisiadau archebu, a’ch pwynt casglu dewisol.

Mae Amser Rhigwm Mawr Cymru, a drefnwyd gan Book Trust Cymru, wedi’i anelu at blant rhwng 0 a 7 oed, fe’i cynhelir eleni rhwng dydd Llun, 8 Chwefror a dydd Gwener, 12 Chwefror. Ei nod yw annog plant i rannu rhigymau a chaneuon yn Gymraeg a Saesneg a’u helpu nhw i ddatblygu sgiliau siarad, gwrando ac iaith cyn neu tra eu bod nhw’n dysgu darllen – mae hefyd yn ffordd wych o gael hwyl!

Gall rhannu rhigymau a straeon o’r blynyddoedd cynnar, ac annog cariad at ddarllen helpu plant i ddatblygu sgiliau gwrando, hyder a’u sgiliau cyfathrebu – mae hefyd yn ffordd wych i gael hwyl gyda’ch gilydd fel grŵp neu deulu.

Mae’r Rheolwr Llyfrgell, Susannah Hill a gweddill y tîm Aura yn teimlo’n gyffrous iawn, dyma ddywedodd Susannah ar eu rhan: “Mae Llyfrgelloedd Aura yn edrych ymlaen at ddathlu Amser Rhigwm Mawr Cymru eleni. Mae rhannu rhigymau a chaneuon gyda’ch babi neu blentyn ifanc yn ffordd wych o gael hwyl gyda’ch gilydd. Mae babis wrth eu boddau â chaneuon a rhigymau, ac maent yn ffordd wych i helpu sgiliau siarad a gwrando eich plentyn. Eich llais chi yw hoff gerddoriaeth eich babi, felly bydd canu â nhw yn eu helpu mewn nifer o ffyrdd gwahanol. Edrychwn ymlaen at weld nifer ohonoch yn ymuno ac yn rhannu caneuon â ni yn ein Sesiynau Rhigwm Zoom arbennig. Mae gennym rigymau arbennig i’w rhannu â chi hefyd!”

Bydd Book Trust Cymru yn rhannu llawer o rigymau a gweithgareddau yn ystod Amser Rhigwm Mawr Cymru, gallwch ddod o hyd iddynt ar y cyfryngau cymdeithasol drwy ddilyn @BookTrustCymru ar Twitter neu ymweld â’u gwefan, yma.

Ewch i’n tudalennau cyfryngau cymdeithasol i wylio ein fideos amser rhigwm:

 • Facebook: @LlyfrgelloeddAuraLibraries
 • Instagram: @llyfrgelloeddauralibraries
 • Twitter: @LibFlintshire
 • YouTube: Aura Wales

Awdur y Mis Llyfrgelloedd Aura: Chwefror 2021!

Awdur y Mis ar gyfer mis Chwefror 2021 yw Ann Patchett

Mae’r awdures Americanaidd, Ann Patchett, yn un o’n hoff awduron erioed yma yn Llyfrgelloedd Aura. Yn aml, mae ei nofelau wedi’u disgrifio fel sagas teuluol, sy’n ymestyn dros ddegawdau weithiau – fel yn ei nofel ddiweddaraf The Dutch House – ac sy’n cynnwys themâu teuluol gan gynnwys galar a cholled: mae pob un yn deimladwy a phwerus yn ei ffordd ei hun.

Pa un a ydych yn darllen ei llyfrau am y tro cyntaf erioed, neu yn dychwelyd i rai o’i chlasuron mwyaf poblogaidd, rydym wedi rhoi casgliad o deitlau at ei gilydd i fynd â chi ar antur i fyd Ann Patchett! Mwynhewch!

Dechrau o’r dechrau…
Patron Saint of Liars (1992) Taft (1994) a The Magician’s Assistant (1997)

Trobwynt…
Bel Canto (2015)
Run (2007)

Yn ddiweddar…
Commonwealth (2016)
The Dutch House (2019)

Hoff lyfr Llyfrgelloedd Aura… State of Wonder (2011)

Beth yw eich hoff nofel Ann Patchett? Gadewch i ni wybod beth ydych chi’n ei feddwl o’n dewisiadau a pha nofelau y buasech chi wedi eu dewis! Gadewch sylw isod neu cysylltwch â ni ar Instagram (@llyfrgelloeddauralibraries), Twitter (@LibFlintshire) a Facebook (@LlyfrgelloeddAuraLibraries)

I weld ein Hawdur y Mis blaenorol, cliciwch yma!

Drawing Blood, Drawing Poison, Drawing Fire: prosiect digidol newydd i Lyfrgelloedd Gladstone ac Aura

Mae Hamdden a Llyfrgelloedd Aura yn falch iawn o gael cyhoeddi ein bod yn cymryd rhan mewn prosiect digidol newydd gyda Llyfrgell Gladstone yn 2021. Mae’r prosiect yn cael ei ariannu gan y Cyngor Celfyddydau a’i arwain gan yr artist Simon Grennan, ‘Drawing Blood’ gan greu arddangosfa ar-lein newydd o ugain gwaith animeiddio newydd a gwreiddiol. Cartref yr arddangosfa ar-lein yw Llyfrgell Gladstone ond mi fydd ar gael i’w weld hefyd yn Contemporary Art Space Chester a llyfrgelloedd Aura yng Ngogledd Cymru yn cynnwys Brychdyn, Bwcle, Yr Wyddgrug, Treffynnon, Cei Connah a Fflint.

Mae’r gwaith celf newydd wedi ei ysbrydoli gan lyfr y daeth Grennan o hyd iddo yng nghasgliadau Llyfrgell Gladstone. Yn dyddio o 1878, mae Gladstone from Judy’s Point of View yn casglu cartwnau sy’n gwawdio un o bynciau mwyaf poblogaidd y cyfnod – safbwynt gwleidyddol Rhyddfrydol. Fel un o’r prif wleidyddwyr Rhyddfrydol mae William Ewart Gladstone yn cael ei wneud yn destun sbort i gartwnyddion Judy’s. Yn nhraddodiad artistiaid gwleidyddol ym mhob man mae eu pinnau ysgrifennu yn torri crib unrhyw falchder gwleidyddol gan dynnu lluniau o Gladstone (ac eraill) ddim fel gwleidyddion uchel eu parch ond fel jyglwr sigledig, acrobat ansefydlog, chwirligwgan amhendant, dynes yn gwthio pram, a llawer mwy.

Mae Grennan sy’n arbenigwr mewn cartwnau a chelf o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg ac sydd wedi cyhoeddi sawl llyfr ar waith cartwnydd Judy’s, Marie Duval, yn gwybod safon a hiwmor y gwaith celf yn dda. Wrth iddo ail-dynnu ac ail-ddychmygu gwaith Judy’s gan gartwnyddion o’r oes Fictoria mae Grennan yn ein helpu ni i gyd adnabod gwaith sy’n perthyn i rai o’r artistiaid mwyaf crefftus y cyfnod sydd ddim yn adnabyddus iawn. Mae technoleg ddigidol yn golygu nid yn unig y bydd mwy o bobl yn cael mwynhau’r gwaith celf newydd ar-lein ond mi fydd cyfle i’r lluniau ei hunain i ddod yn fyw mewn ffordd na allai’r lluniau gwreiddiol o’r Oes Fictoria (oedd yn llawn o fywyd yn barod!) ei wneud.

Mae’r arddangosfa yn cael ei gefnogi gan gyfres o weithdai tynnu lluniau ar-lein, wedi’u hysbrydoli gan yr arddangosfa, lle gall unrhyw un ddechrau tynnu lluniau cartwnau. Gall unrhyw un roi cynnig arni, o’r rhai gyda llawer o brofiad mewn tynnu lluniau i’r rhai sydd heb unrhyw brofiad o gwbl. Beth y gallwn ei ddysgu am y cartwnyddion hyn o’r oes Fictoria, a’r ffordd yr oedden nhw’n defnyddio dosbarth, rhyw, rhywioldeb a gwladychiaeth i feirniadu eu gwleidyddion? Sut allwn ni ddefnyddio hynny yn ein lluniau ni, ac yn ein cyfnod ni?


Mae Simon Grennan yn rhan o stiwdio celfyddydau gweledol cenedlaethol Grennan & Sperandio, cynhyrchydd dros 40 o gomics a llyfrau a channoedd o brosiectau cyhoeddus. Mae o’n Gymrawd Ymchwil Arweiniol ym Mhrifysgol Caer.

Mae Llyfrgell Gladstone yn llyfrgell breswyl sydd yn gartref i un o gasgliadau mwyaf sylweddol y byd o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Sefydlwyd gan y prif Weinidog yn yr Oes Fictoria, William Ewart Gladstone, mae’r Llyfrgell yn parhau i fod yn ofod i astudio, trafod ac adlewyrchu.

Mae Contemporary Art Space Chester yn gyfres o lefydd arddangos parhaol a dros dro yn ardal Prifysgol Caer a’r ddinas, yn cynnwys y Foyer Gallery yn Creative Campus Kingsway a’r Forum Shopping Centre Gallery yng nghanol y ddinas.

Am ragor o wybodaeth ar ‘Drawing Blood’ ewch i dudalennau Digidol Llyfrgell Gladstone.

Awdur y Mis Llyfrgelloedd Aura: Ionawr 2021!

Ein Awdur y Mis ar gyfer mis Ionawr 2021 ydi: Peter Swanson

Mae Peter Swanson yr awdur Americanaidd yn fwyaf adnabyddus am ei nofelau trosedd ac ing sydd wedi anfon ei waith mewn i’r genre gyffrous cyfoes dros y blynyddoedd diwethaf. Yn llawn haenau o ing tu hwnt o glyfar, bydd pob un o nofelau Peter Swanson yn dal eich dychymyg o’r dechrau i’r diwedd!

Pa un a ydych yn darllen ei lyfrau am y tro cyntaf erioed, neu yn dychwelyd i rai o’i glasuron mwyaf poblogaidd, rydym wedi rhoi casgliad o deitlau at ei gilydd i fynd â chi ar antur i fyd Peter Swanson! Mwynhewch!

Dechrau o’r dechrau…
The Girl With a Clock for a Heart (2014)


Trobwynt…
The Kind Worth Killing (2015)
Her Every Fear (2017)


Yn ddiweddar…
Before She Knew Him (2019)


Hoff lyfr Llyfrgelloedd Aura:
Eight Perfect Murders (2020): Teyrnged i genre ffuglen droseddol mewn sawl ffordd na fyddech chi’n ei ddisgwyl; mae’n llyfr perffaith i’w ddarllen ar gyfer unrhyw un sy’n caru nofelau trosedd clasurol.

Pa un o nofelau Peter Swanson yw eich ffefryn? Gadewch i ni wybod beth ydych chi’n ei feddwl o’n dewisiadau a pha nofelau y buasech chi wedi eu dewis! Gadewch sylw isod neu cysylltwch â ni ar Twitter (@LibFlintshire) a Facebook (@LlyfrgelloeddAuraLibraries)
I weld ein Hawdur y Mis blaenorol, cliciwch yma!

Argymhellion Darllen Nadoligaidd Difyr gan Lyfrgelloedd Aura!

Mae yna rywbeth hyfryd am ddarllen llyfr dros gyfnod y Nadolig. Wrth i’r cnau castan rostio yn y popty a’r tywydd yn ddychrynllyd y tu allan, beth am swatio ar y soffa gyda llyfr gwych, mins pei, a gwydriad o win cynnes o bosibl? I roi ychydig o ysbrydoliaeth i chi, rydym wedi llunio rhestr o argymhellion Nadoligaidd difyr i chi eu mwynhau.

P’un a ydych yn chwilio am straeon i’w rhannu â’r teulu, ryseitiau ar gyfer eich bwydlen Nadolig, neu gliwiau a chynghorion defnyddiol ar gyfer anrhegion arbennig, bydd gan ein llyfrgelloedd y llyfr perffaith ar eich cyfer!

Ffuglen:
The Toymakers gan Robert Dinsdale
A Maigret Christmas gan Georges Simenon
Ffeithiol:
The Twelve Birds of Christmas gan Stephen Moss


Llyfr ryseitiau:
Christmas with Kim-Joy: a festive collection of edible cuteness gan Kim-Joy
Mary Berry’s Christmas Collection gan Mary Berry


Barddoniaeth:
Hoff Gerddi Nadolig Cymru gan Bethan Mair
Christmas Poems gan Wendy Cope


Crefftau Nadoligaidd:
Supercraft Christmas gan Sophie Pester


Ar gyfer darllenwyr ifanc:
The Lion, the Witch and the Wardrobe gan C.S.Lewis
A boy called Christmas gan Matt Haig
Anrheg Nadolig Taid/ Grandpa Christmas gan Michael Morpurgo
Stick Man gan Julia Donaldson


Hoff lyfr Llyfrgelloedd Aura:Christmas Days: 12 Stories and 12 Feasts for 12 Days gan Jeanette Winterson

Beth bynnag y byddwch chi’n ei ddarllen dros gyfnod y Nadolig, hoffai Llyfrgelloedd Aura ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi!

Y llyfrau gorau a gyhoeddwyd yn 2020 yn ôl Llyfrgelloedd Aura!

Yn Llyfrgelloedd Aura, rydym yn gwybod pa mor bwysig yw llyfr da i godi eich ysbryd a goleuo eich wythnos, yn arbennig yn ystod y cyfnodau anodd a llethol sydd ohoni. Un peth cadarnhaol iawn sydd wedi digwydd yn 2020 yw’r casgliad arbennig o lyfrau, barddoniaeth, casgliadau a straeon byrion a ysgrifennwyd i’w rhannu â’r byd.

Rydym wedi llunio rhestr o’r 10 llyfr gorau a gyhoeddwyd yn 2020 yn ein barn ni! Mae pob un o’r llyfrau isod yn hyfryd yn eu ffordd eu hunain, ac maent yn sicr wedi helpu darllenwyr i deimlo’n obeithiol ac yn gadarnhaol am y dyfodol.

10. The Searcher gan Tana French

9. Apeirogon gan Colum McCann

8. Summer gan Ali Smith

7. The Motion of the Body Through Space gan Lionel Shriver

6. Real Life gan Brandon Taylor

5.Weather gan Jenny Offill

4.The Mirror & The Light gan Hilary Mantel

3.The Vanishing Half gan Brit Bennett

2.Hamnet gan Maggie O’Farrell

1. Shuggie Bain gan Douglas Stuart

Mae pob un o’r llyfrau uchod ar gael i’w benthyg naill ai o’n llyfrgelloedd neu fel e-lyfrau neu llyfrau sain ar Borrowbox!

Mae arnom ni eisiau clywed gennych chi! Beth oedd eich hoff lyfrau eleni? Rhannwch eich barn â ni ar y cyfryngau cymdeithasol! Dewch o hyd i ni ar Facebook: @LlyfrgelloeddAuraLibraries Twitter: @LibFlintshire ac Instagram@aura.wales

Gobeithiwn y bydd rhagor o lyfrau gwych yn cael eu cyhoeddi yn 2021. Cofiwch, mae llyfrau yn ein huno ni oll! #UnoDrwyLyfrau

Calendr Adfent Aura: 12 Diwrnod o Les!

Gyda’r Nadolig yn nesáu, rydym wedi creu ein Calendr Adfent Aura ein hunain, sy’n cynnwys 12 o gynghorion lles i ysbrydoli ac annog ein haelodau. Gobeithio y bydd ein cynghorion lles gwych yn eich helpu i deimlo’n effro ac yn llawn egni, ac yn barod at y flwyddyn newydd!

 1. Beth am roi cynnig ar Ddosbarth Beicio Stiwdio yng Nghanolfan Hamdden yr Wyddgrug, y Fflint neu Fwcle? Cynhelir y sesiynau ar adegau gwahanol yn ystod yr wythnos, ac maent yn ffordd wych o ymarfer eich corff cyfan. Cliciwch yma i weld ein hamserlen dosbarthiadau ffitrwydd.
 2. Gofynnwch i’ch llyfrgellydd am argymhellion o ran llyfrau yn seiliedig ar eich diddordebau, byddant yn hapus i’ch helpu a dod o hyd i rywbeth sy’n addas ar eich cyfer. Pwy a ŵyr, efallai y bydd yn ffefryn newydd!
 3. Hyd yn oed os ydym yn bwyta’n iach ac yn gwneud ymarfer corff yn rheolaidd, mae’r gaeaf yn gallu bod yn anodd! Ewch draw i Ystafell Harddwch dros dro Sba Afon ym Mhafiliwn Jade Jones, y Fflint i gael mymryn o faldod! Beth am sbwylio eich hunan gyda thriniaeth, p’un a ydych yn cael gwneud eich ewinedd neu’n cael sesiwn dylino, yr Ystafell Harddwch Dros Dro yw’r lle perffaith i ymlacio’n llwyr.
 4. Gofynnwch i un o’n hyfforddwyr ffitrwydd argymell dosbarth ffitrwydd neu ddarn newydd o offer i’ch herio wrth i chi weithio tuag at eich nod o ran ffitrwydd!
 5. Ymunwch â dosbarth Tai Chi ym Mhafiliwn Jade Jones, neu ar-lein dros Zoom. Mae’n ddosbarth grŵp sy’n defnyddio symudiadau araf, llyfn i ymlacio’r corff a’r meddwl. Gall hefyd helpu i wella hyblygrwydd, rheoli balans a ffitrwydd.
 6. Beth am roi cynnig ar rywbeth newydd? Ymunwch â’n grŵp darllen ar y cyd, ‘Ffrindiau Darllen’ dros Zoom, sy’n cynnig cyfle i gymdeithasu a rhannu awgrymiadau darllen. (Am ragor o wybodaeth, ymwelwch â thudalen Facebook Llyfrgelloedd Aura): @LlyfrgelloeddAuraLibraries neu anfonwch e-bost at Susannah.hill@aura.wales )
 7. Beth am ddosbarth Ffitrwydd Dŵr, Ioga neu Abs ganol yr wythnos ym Mhafiliwn Jade Jones, y Fflint!
 8. Ar ôl diwrnod prysur, beth gewch chi well i ymlacio’r corff na chyfuniad olew tylino Aromatherapi cartref gan Afon Sba, neu darganfyddwch gynhyrchion hyfryd Buddha Beauty, sydd ar gael yn yr Ystafell Harddwch Dros Dro Sba Afon.
 9. Nofio yw un o’r ffurfiau gorau o ymarfer corff: dewch draw i sesiwn Ffitrwydd Dŵr yng Nghanolfan Hamdden Bwcle neu sesiwn nofio Pod Teulu ym Mhafiliwn Jade Jones, y Fflint.
 10. Gallwch archebu sesiwn ffitrwydd bersonol 1 i 1 gydag ein hyfforddwyr ffitrwydd cymwys, cyfeillgar a phroffesiynol i sicrhau eich bod ar y trywydd iawn i gyflawni eich nodau ffitrwydd.
 11. Pilates yw’r dosbarth perffaith os ydych yn awyddus i wella eich hyblygrwydd a chryfhau eich corff: rhowch gynnig ar ddosbarth Pilates yng Nghanolfan Hamdden Bwcle neu’r Wyddgrug!
 12. Mae gwrando ar lyfr sain yn ffordd wych o ddadweindio ar ôl diwrnod hir. Fel aelod o Lyfrgell Aura, gallwch gael mynediad at gannoedd o lyfrau sain gwahanol! Darganfyddwch fwy yma.

Cysylltwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol a dewch o hyd i ni ar Facebook: @walesaura Twitter: @aura_wales ac Instagram: @aura.wales

Awdur y Mis Llyfrgelloedd Aura: Rhagfyr 2020!

Ein Hawdur y Mis ar gyfer mis Rhagfyr 2020 ydi: Jeanette Winterson!

O nofelau i straeon byrion a thraethodau, dro ar ôl tro, mae Jeanette Winterson wedi syfrdanu darllenwyr gyda’i hysgrifennu ac yn sicr yn un o’n hoff awduron yma yn Llyfrgelloedd Aura.

Pa un a ydych yn darllen ei llyfrau am y tro cyntaf erioed, neu yn dychwelyd i rai o’i chlasuron mwyaf poblogaidd, rydym wedi rhoi casgliad bach o deitlau at ei gilydd i fynd â chi ar antur i fyd Jeanette Winterson! Mwynhewch!

Prif argymhelliad Llyfrgelloedd Aura…
Christmas Days: 12 Stories and 12 Feasts for 12 Days (2016): man cychwyn perffaith i Jeanette Winterson, yn enwedig gyda’r Nadolig ar ei ffordd!

Dechrau o’r dechrau…
Oranges Are Not the Only Fruit (1985)
The Passion (1987)

Trobwynt…
Written On The Body (1992)
The Powerbook (2000)

Awdur i bob oed….
Tanglewreck (2006)
The Lion, The Unicorn and Me: The Donkey’s Christmas Story (2009)

Yn fwy diweddar…
The Gap of Time (2015)
Frankissstein: A Love Story (2019)

Beth yw eich hoff nofel gan Jeanette Winterson? Rhowch wybod i ni beth ydych chi’n feddwl o’n dewisiadau a pha rai y buasech chi’n eu dewis!. Gadewch sylw isod neu cysylltwch â ni ar Twitter (@LibFlintshire) a Facebook (@LlyfrgelloeddAuraLibraries)
I weld ein Hawdur y Mis blaenorol, cliciwch yma!

Cnoc Cnoc? 10 o’r llyfrau mwyaf doniol a ysgrifennwyd yn y degawd hwn!

Wrth i 2020 ddod i ben, mae Llyfrgelloedd Aura wedi creu rhestr o argymhellion darllen doniol yn seiliedig ar rai o lyfrau comedi mwyaf poblogaidd a ysgrifennwyd yn y 10 mlynedd ddiwethaf.

Gobeithiwn y bydd yr argymhellion darllen hyn yn gwneud i chi chwerthin, yn gwneud i chi deimlo’n bositif a rhoi gwên ar eich wynebau wrth i ni neidio i mewn i ddegawd newydd lle gallwn edrych ymlaen at lyfrau doniol eraill!

I Remember Nothing and Other Reflections gan Nora Ephron (2011)
Bossypants gan Tina Fey (2011)
The Sellout gan Paul Beatty (2016)

The Hippopotamus gan Stephen Fry (2016)
The Wangs vs The World gan Jade Chang (2016)

Why Mummy Drinks gan Gill Sim (2017)
Reasons to be Cheerful gan Nina Stibbe (2019)
Diary of a Drag Queen gan Crystal Rasmussen (2019)

At Swim-Two-Birds gan Flann O’Brien (2019)
Grown Ups gan Marian Keyes (2020)

Hoffwn glywed gennych chi! Beth yw eich hoff lyfr doniol a pha lyfrau hoffech chi eu cynnwys ar eich rhestr eich hun o argymhellion darllen doniol? Cysylltwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol trwy anfon neges ar @LlyfrgelloeddAuraLibraries ar Facebook neu @LibFlintshire ar Twitter. Cofiwch, rydym ni’n #UnoTrwyLyfrau!