Dim tâl ymaelodi, a 4 o Sesiynau Thermol gwerth £54 YN RHAD AC AM DDIM

Tretiwch eich hun drwy ymaelodi’n rhad ac am ddim, a thalu dim ond £45 bob mis i fwynhau triniaethau i’r wyneb, y croen a’r corff, gan gynnwys triniaethau dwylo a thriniaethau i adfywio’r wyneb, tyliniad aromatherapi neu driniaeth i’r corff, gwerth hyd at £55.

Hefyd gallwch fanteisio ar bedair sesiwn thermol gwerth £54 YN RHAD AC AM DDIM bob mis a chael gostyngiad o 25% ar unrhyw sesiynau eraill yn y sba.

Fel aelod o’r Clwb Harddwch fe gewch chi hefyd ostyngiad o 10% ar unrhyw driniaethau harddwch ychwanegol, a gostyngiad o 10% ar unrhyw nwyddau croen a harddwch rydych chi’n eu prynu.

Ni ellir defnyddio’r fargen hon ar y cyd ag un arall. Mae aelodau’n cael hyd at dair triniaeth bob mis, gwerth hyd at £55. Nid oes modd cyfnewid aelodaeth o’r Clwb Harddwch am ddim byd arall. Dylid archebu pob triniaeth ymlaen llaw ac ni ellir gwarantu y bydd un ar gael bob tro. Mae Amodau a Thelerau’n berthnasol.