🟣Rhybudd i Gwsmeriaid!🟣
Yn weithredol o ddydd Gwener, 4 Rhagfyr, bydd Bowlio Deg ym Mhafiliwn Jade Jones y Fflint yn cau yn unol â chyfyngiadau Covid-19 newydd a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru. Gobeithiwn weld pob un o’n bowlwyr eto yn fuan!