🟣O 17 Mai 2021 ymlaen!🟣

Amseroedd y sesiynau yw:
Dydd Llun i Ddydd Gwener: 1:15pm – 2:15pm, 2:30pm – 3:30pm, 3:45pm – 4:45pm, 5pm – 6pm
Dydd Sadwrn/Dydd Sul: Bore-godwyr – 9:30am – 10:30am
10:45am – 11:45am, 12pm – 1pm, 1:15pm – 2:15pm, 2:30pm – 3:30pm, 3:45pm – 4:45pm

Archebwch ar-lein yma

Gobeithiwn weld pob un o’n bowlwyr eto yn fuan!