Neges gan Dîm Afon Spa

Fel y mae llawer ohonoch yn ymwybodol yn barod, mae Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy wedi ei drawsnewid yn ysbyty dros dro ar gyfer cleifion Covid-19 yn Ardal Ddwyreiniol Gogledd Cymru (Sir y Fflint a Wrecsam).
Gan fod Afon Spa wedi’i leoli yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy rydym ar hyn o bryd yn methu â chynnig ein gwasanaethau wrth gefnogi’r GIG a’r Bwrdd Iechyd drwy’r cyfnod heriol hwn.
Fel tîm, hoffem gymryd y cyfle i ddiolch i bob un o’n cwsmeriaid ffyddlon am eu cefnogaeth barhaus dros y blynyddoedd, yn enwedig yn ystod y misoedd diwethaf.
Mae’n anodd coelio’r sefyllfa sydd wedi bod ohoni’r Gwanwyn a’r Haf hwn ac rydym bellach yn symud i’r Hydref a’r Gaeaf heb groesawu unrhyw gwsmeriaid. Erbyn y bydd hyn i gyd drosodd bydd pobl angen cael gwared ar straen a chael y cyfle i ymlacio.
Nid oes dyddiad wedi’i gadarnhau ar gyfer ail-agor Afon Spa er ei fod yn edrych yn debyg iawn mai dechrau 2021 fydd hynny’n digwydd. Pan fyddwn ni’n dychwelyd, edrychwn ymlaen at eich croesawu i’n hoff le a’ch gweld yn mwynhau ein gwasanaethau Sba, Iechyd a Harddwch rhagorol.

Gan ddymuno’r gorau i chi gyd a chadwch yn saff
gan Dîm Afon Spa


Amseroedd Agor y Sba Arferol

Dydd Llun i ddydd Gwener: 10am – 9pm

Dydd Sadwrn: 10am – 5pm

Dydd Sul: 10am – 5pm

Gwyliau Banc
10am – 3pm

Ar gau
Gŵyl Banc mis Awst, Dydd Nadolig a Gŵyl San Steffan.

Amseroedd Agor ar gyfer Triniaethau

Dydd Llun i ddydd Gwener: 9am – 8pm

Dydd Sadwrn a dydd Sul: 9am – 5pm

Gwyliau Banc
9am – 3pm

Ar gau
Gŵyl Banc mis Awst, Dydd Nadolig a Gŵyl San Steffan.

I archebu triniaeth neu gael mwy o wybodaeth am ein hamseroedd agor, cysylltwch â ni ar 01352 704280.