Skip to content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml

Chwarae Meddal ym Mhafiliwn Jade Jones y Fflint

Ahoi blant!

Croeso i Fôr-ladron y Pafiliwn sef ardal antur chwarae feddal i blant yng Nghanolfan Hamdden y Fflint.

CYSYLLTWCH Â NI ARCHEBWCH SESIWN RŴAN

Ein Cyfleusterau

Ardal Chwarae Meddal ar Thema Môr-ladron

Sleid 4 Metr

Pwll Peli

Drysfa Drychau

Troellwr Disg

Ardal Plant Bach

Partïon Plant

Caffi Aura

Ardal Eistedd

Cyfleusterau Newid Babanod

ORIAU AGOR

Tymor yr Ysgol
Dydd Llun-Dydd Gwener: 9:30am-6:30pm
Dydd Sadwrn-Dydd Sul: 10:00am-12:00pm, 12:30-2:30pm & 3:00-5:00pm

Gwyliau Ysgol
Dydd Llun-Dydd Gwener: 10:00am-12:00pm, 12:30-2:30pm & 3:00-6:30pm
Dydd Sadwrn-Dydd Sul: 10:00am-12:00pm, 12:30-2:30pm & 3:00-5:00pm

Mae oriau agor yn destun newid yn sgil defnydd pwrpasol ar gyfer archebion partïon plant. Ffoniwch 01352 704301 os ydych yn dymuno cadarnhau oriau agor cyn gadael gartref.

PRIS Y SESIWN

Plant ((18 mis i 8 mlynedd) £4.20
Plant Bach (0-18 mis) £1.70
Parti Pen-blwydd £141.00
Gwestai Ychwanegol Parti Pen-blwydd £9.40

PARTÏON PEN-BLWYDD

Mae partïon pen-blwydd yn cynnwys defnydd o’r ardal chwarae meddal, nygets cyw iâr a sglodion, hufen iâ a faint fynnwch o sudd ffrwythau.

Dydd Llun-Dydd Gwener: 4:00-6:00pm
Dydd Sadwrn-Dydd Sul: 10:00am-12:00pm

I gael mwy o wybodaeth, ffoniwch ein prif dderbynfa ar 01352 704301 neu anfonwch e-bost atom ar jjpattractions@aura.wales

ARCHEBION GRŴP

Croesawir holl grwpiau ac ysgolion. I archebu ar gyfer grwpiau o 20 o blant neu fwy, sy’n cynnwys gostyngiad o 20%, cysylltwch â ni’n uniongyrchol ar jjpattractions@aura.wales

Gallwch archebu eich sesiwn chwarae meddal yma

PAFILIWN JADE JONES Y FFLINT

Stryd Yr Iarl, Y Fflint, Sir y Fflint, CH6 5ER

Oriau Agor

Dydd Llun 10:00am–6:00pm
Dydd Mawrth 10:00am–6:00pm
Dydd Mercher 10:00am–6:00pm
Dydd Iau 10:30am–6:00pm
Dydd Gwener 10:00am–6:00pm
Dydd Sadwrn 10:00am–5:00pm
Dydd Sul 10:00am–5:00pm

Back To Top