skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml

ARENA IÂ GLANNAU DYFRDWY

Croeso i Arena Iâ Glannau Dyfrdwy, cartref sglefrio iâ yng Ngogledd Cymru a lleoliad hyfforddi i enwogion Dancing on Ice ar ITV.

CYSYLLTWCH Â NI ARCHEBU AR-LEIN

Ein Cyfleusterau

Pad Sglefrio maint Olympaidd

Sglefrio Cyhoeddus

Gwersi Sglefrio Iâ

Llogi Esgidiau Sglefrio

Cymorthyddion Sglefrio

Sglefrio ar Lain

Disgo ar yr Iâ

Bar Byrbryd ar ochr y Llain

Mae ein Canolfan Sglefrio yn cynnig nifer o sesiynau ac ar gael i grwpiau oedran amrywiol.

Dylai cwsmeriaid Rhew sydd ag aelodaeth debyd uniongyrchol misol ymweld â fan hyn i archebu ar-lein.

Mae’r llwyfan archebu Roller a chwblhau archeb isod i’w ddefnyddio gan gwsmeriaid talu wrth fynd yn unig.

Sglefrio Iâ

GWERSI SGLEFRIO IÂ

Prun ai ydych chi’n ddechreuwr neu yn sglefriwr proffesiynol, bydd y rhaglen Dysgu Sglefrio yn rhoi’r sgiliau i chi ddod yn well sglefriwr.

Skate UK Mae’r rhaglen Skate UK yn dysgu symudiadau a sgiliau sglefrio iâ sylfaenol i sglefrwyr o bob oed mewn 8 cam clir. Pan fydd bob cam wedi’i gwblhau, bydd gan sglefrwyr wybodaeth dda am elfennau sylfaenol y gamp. Cwblheir y rhaglen dan strwythur brofi gynyddol a pharhaus.

Mae Sglefrwyr Bach a Dreigiau Bach (dydd Mercher 5:30-6:00pm) yn canolbwyntio ar sglefrwyr dan 6 oed. Sesiwn i riant a phlentyn, mae’n gyflwyniad gwych i’r gamp i blant ifanc cyn cofrestru ar y rhaglen reolaidd Skate UK. Mae hyfforddwyr cymwys yn arwain rhieni a phlant drwy gemau a gweithgareddau gwahanol i sicrhau bod plant yn cyrraedd lefel gyfforddus ar yr iâ. *Rhaid i rieni allu sglefrio i lefel ddigonol er mwyn helpu eu plentyn yn y sesiwn.

Mae Dreigiau Dewr (dydd Gwener 4:00-5:00pm) yn rhan o Glwb Hoci Iâ Iau Dreigiau Glannau Dyfrdwy ac mae’n gyfle i blant ddysgu sgiliau hoci iâ sylfaenol yn ogystal ag elfennau o’r rhaglen Skate UK.

*Rhaid i sglefrwyr sy’n awyddus i ymuno â’n rhaglen hoci iâ Dreigiau Dewr (dydd Gwener 4:00-5:00pm) fod wedi cwblhau Lefelau 1 a 2 Skate UK.

I gael rhagor o wybodaeth ar gynnwys y cynllun a’r meini prawf gwobrwyo, ewch i www.iceskating.org.uk/learn-to-skate 

Pris:

Gwersi Skate UK Debyd Uniongyrchol (y mis): £31.50

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni.

AMSEROEDD SGLEFRIO

Mae’r tablau isod yn dangos ein hamseroedd agor arferol am y rhan fwyaf o’r flwyddyn; edrychwch ar amseroedd agor yr Arena Iâ ar gyfer y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd yma

Sglefrio Cyhoeddus

Dydd Llun...10:30am-12:30pm
 ...7:00-9:00pm
Dydd Mawrth...10:30am-12:30pm
 ...1:00-3:00pm
 ...7:00-9:00pm
Dydd Mercher...(Sesiwn Dawnsio) 11:00am-12:30pm
 ...1:00-3:00pm
 ...3:15-5:00pm
Dydd Iau...10:30am-12:30pm
 ...1:00-3:00pm
 ...7:00-9:00pm
Dydd Gwener...10:30am-12:30pm
Dydd Sadwrn...10:00am-12:00pm
Dydd Sul...10:00am-12:00pm

Disgo ar yr Iâ

Dydd Gwener...(Sesiwn Fyw Dee Rink) 7:00-9:00pm
Dydd Sadwrn...(Disgo Teulu) 2:00-4:00pm
 ...(Sesiwn Fyw Dee Rink) 8:00-10:00pm
Dydd Sul...(Disgo Teulu) 2:00-4:00pm

Gwersi Sglefrio

Dydd Mercher...10:30-11:00am

(Dawnsio Oedolyn)

 ...5:00-5:30pm

(Lefelau 1-8 Skate UK; rhaid cwblhau Lefelau 1 a 2 cyn symud i Ddreigiau Dewr)

 ...5:30-6:00pm

(Sglefrwyr Bach a Dreigiau Bach Lefelau 1-4 Skate UK; 6 oed ac iau)

Dydd Iau...6:30-7:00pm

(Lefelau 1-8 Skate UK)

Dydd Gwener...10:00-10:30am

(Gwersi Oedolion)

 ...4:00-5:00pm

(Dreigiau Dewr Lefelau 3-6 Hoci Iâ; rhaid bod wedi cwblhau Lefelau 1 a 2 Skate UK)

Dydd Sadwrn...8:30-9:00am

(Lefelau 7-8 Skate UK ac Efydd ac Arian)

 ...9:00-9:30am

(Sglefrwyr Bach a Lefelau 5-6 Skate UK)

 ...9:30-10:00am

(Lefelau 1-4 Skate UK)

Dydd Sul...8:30-9:00am

(Lefelau 7-8 Skate UK ac Efydd ac Arian)

 ...9:00-9:30am

(Sglefrwyr Bach a Lefelau 5-6 Skate UK)

 ...9:30-10:00am
(Lefelau 1-4 Skate UK)

Sglefrio ar Lain

Dydd Llun...6:00-8:00am
 ...8:00-10:00am
 ...3:15-5:00pm
Dydd Mawrth...6:00-8:00am
 ...8:00-10:00am
 ...3:15-5:00pm
Dydd Mercher...6:00-8:00am
 ...8:00-10:00am
Dydd Iau...6:00-8:00am
 ...8:00-10:00am
 ...3:15-5:00pm
 ...5:00-6:30pm
Dydd Gwener...6:00-8:00am
 ...8:00-10:00am
Dydd Sadwrn...6:00-7:15am
 ...7:15-8:30am
 ...12:30-2:00pm
Dydd Sul...6:00-7:15am
 ...7:15-8:30am

Anfonwch e-bost atom ni i wybod mwy am wersi sglefrio iâ

RHESTR PRISIAU SGLEFRIO IÂ

*Mae’r pris i deulu yn cynnwys 2 oedolyn a 2 blentyn, neu 1 oedolyn a 3 phlentyn.

Sglefrio Cyhoeddus

OEDOLYN

Sglefrio Cyhoeddus
£8.50

Sglefrio Cyhoeddus + Llogi Esgidiau Sglefrio
£11.50

PLANT IAU

Sglefrio Cyhoeddus
£7.50

Sglefrio Cyhoeddus + Llogi Esgidiau Sglefrio
£10.50

TEULU*

Sglefrio Cyhoeddus
£26.00

Sglefrio Cyhoeddus + Llogi Esgidiau Sglefrio
£38.00

Disgo / Sesiynau Thema

OEDOLYN

Disgo / Sesiynau Thema
£8.50

Disgo / Sesiynau Thema + Llogi Esgidiau Sglefrio
£11.50

PLANT IAU

Disgo / Sesiynau Thema
£7.50

Disgo / Sesiynau Thema + Llogi Esgidiau Sglefrio
£10.50

TEULU*

Disgo / Sesiynau Thema
£26.00

Disgo / Sesiynau Thema + Llogi Esgidiau Sglefrio
£38.00

Beth ydych chi â diddordeb ynddo?

ARENA IÂ GLANNAU DYFRDWY

Gorllewin Ffordd Caer, Queensferry, Sir y Fflint, CH5 1SA

Oriau Agor y Brif Dderbynfa

Dydd Llun 8:30am-10:00pm
Dydd Mawrth 8:30am-10:00pm
Dydd Mercher 8:30am-10:00pm
Dydd Iau 8:30am-10:00pm
Dydd Gwener 8:30am-10:00pm
Dydd Sadwrn 9:00am-10:00pm
Dydd Sul 9:00am-10:00pm

Back To Top