skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml
Cyhoeddiad
  • Bydd pob canolfan hamdden a llyfrgell AR GAU o 8:00am hyd 11:00am Dydd Iau, 28 Medi 2023. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir.

ARENA IÂ GLANNAU DYFRDWY

Croeso i Arena Iâ Glannau Dyfrdwy, cartref sglefrio iâ yng Ngogledd Cymru a lleoliad hyfforddi i enwogion Dancing on Ice ar ITV.

CYSYLLTWCH Â NI ARCHEBU AR-LEIN

Ein Cyfleusterau

Pad Sglefrio maint Olympaidd

Sglefrio Cyhoeddus

Gwersi Sglefrio Iâ

Llogi Esgidiau Sglefrio

Cymorthyddion Sglefrio

Sglefrio ar Lain

Disgo ar yr Iâ

Bar Byrbryd ar ochr y Llain

Mae ein Canolfan Sglefrio yn cynnig nifer o sesiynau ac ar gael i grwpiau oedran amrywiol.

Dylai cwsmeriaid Rhew sydd ag aelodaeth debyd uniongyrchol misol ymweld â fan hyn i archebu ar-lein.

Mae’r llwyfan archebu Roller a chwblhau archeb isod i’w ddefnyddio gan gwsmeriaid talu wrth fynd yn unig.

Sglefrio Iâ

GWERSI SGLEFRIO IÂ

Prun ai ydych chi’n ddechreuwr neu yn sglefriwr proffesiynol, bydd y rhaglen Dysgu Sglefrio yn rhoi’r sgiliau i chi ddod yn well sglefriwr.

Skate UK Mae’r rhaglen Skate UK yn dysgu symudiadau a sgiliau sglefrio iâ sylfaenol i sglefrwyr o bob oed mewn 8 cam clir. Pan fydd bob cam wedi’i gwblhau, bydd gan sglefrwyr wybodaeth dda am elfennau sylfaenol y gamp. Cwblheir y rhaglen dan strwythur brofi gynyddol a pharhaus.

Mae Sglefrwyr Bach a Dreigiau Bach (dydd Mercher 5:00-5:30pm) yn canolbwyntio ar sglefrwyr dan 6 oed. Sesiwn i riant a phlentyn, mae’n gyflwyniad gwych i’r gamp i blant ifanc cyn cofrestru ar y rhaglen reolaidd Skate UK. Mae hyfforddwyr cymwys yn arwain rhieni a phlant drwy gemau a gweithgareddau gwahanol i sicrhau bod plant yn cyrraedd lefel gyfforddus ar yr iâ. *Rhaid i rieni allu sglefrio i lefel ddigonol er mwyn helpu eu plentyn yn y sesiwn.

Mae Dreigiau Dewr (dydd Gwener 4:00-5:00pm) yn rhan o Glwb Hoci Iâ Iau Dreigiau Glannau Dyfrdwy ac mae’n gyfle i blant ddysgu sgiliau hoci iâ sylfaenol yn ogystal ag elfennau o’r rhaglen Skate UK.

*Rhaid i sglefrwyr sy’n awyddus i ymuno â’n rhaglen hoci iâ Dreigiau Dewr (dydd Gwener 4:00-5:00pm) fod wedi cwblhau Lefelau 1 a 2 Skate UK.

I gael rhagor o wybodaeth ar gynnwys y cynllun a’r meini prawf gwobrwyo, ewch i www.iceskating.org.uk/learn-to-skate 

Edrychwch ar ein gwybodaeth Gwersi Sglefrio Iâ yma

Pris:

Gwersi Skate UK Debyd Uniongyrchol (y mis): £31.50

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni.

AMSEROEDD SGLEFRIO

I weld amseroedd sglefrio yn ystod gwyliau ysgol Sir y Fflint ewch i’n tudalen Gweithgareddau’r Gwyliau

Dydd Llun Sglefrio ar Lain 6:00-8:00am
Sglefrio ar Lain 8:00-10:00am
Sglefrio Cyhoeddus 10:30am-12:30pm
Sglefrio ar Lain 3:15-5:00pm
Sglefrio Cyhoeddus 7:00-9:00pm
Dydd Mawrth Sglefrio ar Lain 6:00-8:00am
Sglefrio ar Lain 8:00-10:00am
Sglefrio Cyhoeddus 10:30am-12:30pm
Sglefrio Cyhoeddus 1:00-3:00pm
Sglefrio ar Lain 3:15-5:00pm
Sglefrio Cyhoeddus 7:00-9:00pm
Dydd Mercher Sglefrio ar Lain 6:00-8:00am
Sglefrio ar Lain 8:00-10:00am
Dawnsio Oedolyn 10:30-11:00am
Sesiwn Dawnsio 11:00am-12:30pm
Sglefrio Cyhoeddus 1:00-3:00pm
Sglefrio Cyhoeddus 3:15-5:00pm
Gwersi Sglefrio 5:00-6:00pm
Dydd Iau Sglefrio ar Lain 6:00-8:00am
Sglefrio ar Lain 8:00-10:00am
Sglefrio Cyhoeddus 10:30am-12:30pm
Sglefrio Cyhoeddus 1:00-3:00pm
Sglefrio ar Lain 3:15-5:00pm
Sglefrio ar Lain 5:00-6:30pm
Gwersi Sglefrio 6:30-7:00pm
Sglefrio Cyhoeddus 7:00-9:00pm
Dydd Gwener Sglefrio ar Lain 6:00-8:00am
Sglefrio ar Lain 8:00-10:00am
Gwersi Sglefrio i Oedolion 10:00-10:30am
Sglefrio Cyhoeddus 10:30am-12:30pm
Gwersi Sglefrio 4:00-5:00pm
Disgo ar yr Iâ (Sesiwn Fyw Dee Rink) 7:00-9:00pm
Dydd Sadwrn Sglefrio ar Lain 6:00-7:15am
Sglefrio ar Lain 7:15-8:30am
Gwersi Sglefrio 8:30-10:00am
Sglefrio Cyhoeddus 10:00am-12:00pm
Sglefrio ar Lain 12:30-2:00pm
Disgo Teulu ar yr Iâ 2:00-4:00pm
Disgo ar yr Iâ (Sesiwn Fyw Dee Rink) 8:00-10:00pm
Dydd Sul Sglefrio ar Lain 6:00-7:15am
Sglefrio ar Lain 7:15-8:30am
Gwersi Sglefrio 8:30-10:00am
Sglefrio Cyhoeddus 10:00am-12:00pm
Disgo Teulu ar yr Iâ 2:00-4:00pm
Dydd Mercher Gradd 1 5:00-5:30pm
Gradd 2 5:00-5:30pm
Gradd 3 5:00-5:30pm
Gradd 4 5:00-5:30pm
Gradd 5 5:00-5:30pm
Gradd 6 5:00-5:30pm
Gradd 7 5:00-5:30pm
Gradd 8 5:00-5:30pm
Sglefrwyr Bach 5:00-5:30pm
Dydd Iau Gradd 1 6:30-7:00pm
Gradd 2 6:30-7:00pm
Gradd 3 6:30-7:00pm
Gradd 4 6:30-7:00pm
Gradd 5 6:30-7:00pm
Gradd 6 6:30-7:00pm
Gradd 7 6:30-7:00pm
Gradd 8 6:30-7:00pm
Dydd Gwener Gwersi Oedolion 10:00-10:30am
Dydd Sadwrn Gradd 7 8:30-9:00am
Gradd 8 8:30-9:00am
Efydd 8:30-9:00am
Arian 8:30-9:00am
Sglefrwyr Bach 9:00-9:30am
Gradd 5 9:00-9:30am
Gradd 6 9:00-9:30am
Gradd 1 9:30-10:00am
Gradd 2 9:30-10:00am
Gradd 3 9:30-10:00am
Gradd 4 9:30-10:00am
Dydd Sul Gradd 7 8:30-9:00am
Gradd 8 8:30-9:00am
Efydd 8:30-9:00am
Arian 8:30-9:00am
Sglefrwyr Bach 9:00-9:30am
Gradd 5 9:00-9:30am
Gradd 6 9:00-9:30am
Gradd 1 9:30-10:00am
Gradd 2 9:30-10:00am
Gradd 3 9:30-10:00am
Gradd 4 9:30-10:00am
Dydd Mercher Dreigiau Bach – Graddau 1-4 (rhaid iddo fod yn 6 oed neu iau) 5:30-6:00pm
Dydd Gwener Dreigiau Dewr – Graddau 3-6 (rhaid bod wedi cwblhau Graddau Skate UK 1 a 2) 4:00-5:00pm

Anfonwch e-bost atom ni i wybod mwy am wersi sglefrio iâ

RHESTR PRISIAU SGLEFRIO IÂ

*Mae’r pris i deulu yn cynnwys 2 oedolyn a 2 blentyn, neu 1 oedolyn a 3 phlentyn.

Sglefrio Cyhoeddus

OEDOLYN

Sglefrio Cyhoeddus
£8.50

Sglefrio Cyhoeddus + Llogi Esgidiau Sglefrio
£11.50

PLANT IAU

Sglefrio Cyhoeddus
£7.50

Sglefrio Cyhoeddus + Llogi Esgidiau Sglefrio
£10.50

TEULU*

Sglefrio Cyhoeddus
£26.00

Sglefrio Cyhoeddus + Llogi Esgidiau Sglefrio
£38.00

Disgo / Sesiynau Thema

OEDOLYN

Disgo / Sesiynau Thema
£8.50

Disgo / Sesiynau Thema + Llogi Esgidiau Sglefrio
£11.50

PLANT IAU

Disgo / Sesiynau Thema
£7.50

Disgo / Sesiynau Thema + Llogi Esgidiau Sglefrio
£10.50

TEULU*

Disgo / Sesiynau Thema
£26.00

Disgo / Sesiynau Thema + Llogi Esgidiau Sglefrio
£38.00

Beth ydych chi â diddordeb ynddo?

ARENA IÂ GLANNAU DYFRDWY

Gorllewin Ffordd Caer, Queensferry, Sir y Fflint, CH5 1SA

Oriau Agor y Brif Dderbynfa

Dydd Llun 8:30am-10:00pm
Dydd Mawrth 8:30am-10:00pm
Dydd Mercher 8:30am-10:00pm
Dydd Iau 8:30am-10:00pm
Dydd Gwener 8:30am-10:00pm
Dydd Sadwrn 9:00am-10:00pm
Dydd Sul 9:00am-10:00pm

Back To Top