Aura yw sefydliad elusennol newydd sbon y mae ei weithwyr yn berchen arno, ac yn cael ei weithredu er budd yr holl gymunedau lleol. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel, hamdden sy’n canolbwyntio ar y cwsmer, llyfrgelloedd a gwasanaethau treftadaeth, mewn ffordd sydd yn ariannol hyfyw a chynaliadwy.

Mae Cyngor Sir Y Fflint, sydd yn rheoli’r adeiladu hyn ar hyn o bryd, yn credu bod y dull a rhagolwg newydd hwn yn rhoi’r cyfle gorau i gadw a gwella’r gwasanaethau poblogaidd hyn ar gyfer preswylwyr heddiw ac yn y dyfodol.

Rydym yn gwerthfawrogi eich barn ar sut i gadw a gwella ein gwasanaethau, rydym hefyd yn gwerthfawrogi’r amser a gymerwch i gwblhau’r arolwg hwn.

Welcome to your Customer Survey

A fyddech cystal â nodi pa wasanaethau yr ydych yn eu defnyddio:
Pa mor fodlon ydych chi â’n gwasanaethau cwsmer? D

efnyddiwch y raddfa isod o 1-5 i ateb y cwestiwn amlddewis hwn.
Beth ydym yn ei wneud yn dda ac rydych yn awyddus i'w weld yn parhau?
Pan ddaethoch i ymweld â ni, a lwyddoch i gael yr hyn oeddech yn chwilio amdano?
A fyddech yn argymell ein gwasanaethau i ffrind?
A oes unrhyw agwedd a fyddech yn ei gwella?
Yn eich barn chi, beth fyddai’n gosod ein gwasanaethau ni ben ac ysgwydd uwchben gwasanaethau eraill?