Skip to content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml

Awdur y Mis Llyfrgelloedd Aura: Chwefror 2022

Ein hawdur y mis ar gyfer Chwefror 2022 yw’r gogoneddus Sarah Winman. Gan wau themâu o gariad a chyfeillgarwch gyda pherthyn a lle, mae pob un o’i nofelau yn bleser i’w darllen a byddant yn aros gyda’r darllenydd am gyfnod hir ar ôl troi’r dudalen olaf.

P’run ai a ydych yn darganfod ei llyfrau am y tro cyntaf, neu’n ailymweld â rhai o’i theitlau enwocaf a phoblogaidd, rydym wedi llunio rhestr ddarllen fechan i’ch arwain ar antur gyda Sarah Winman. Mwynhewch!

Lle dechreuodd y cyfan…
When God Was a Rabbit (2011)
Yr hyn newidiodd pethau…
Tinman (2017)
Yn fwyaf diweddar…
Still Life (2021)
Rydym ni’n argymell…
A Year of Marvellous Ways (2015)

Oes gennych chi hoff nofel gan Sarah Winman? Rhowch wybod i ni beth yw eich barn drwy ddefnyddio’r hashnod #LlyfrgelloeddAuraLibraries a gadael sylw i ni ar Twitter (@LibFlintshire), Instagram (@llyfrgelloeddauralibraries) neu Facebook (@LlyfrgelloeddAuraLibraries)
I weld ein hawduron y mis blaenorol cliciwch yma

Back To Top