skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml

Awdur y Mis Llyfrgelloedd Aura: Ebrill 2021!

Awdur Mis Ebrill 2021 yw Susan Hill

Mae’n debyg bod y nofelydd Susan Hill yn fwyaf adnabyddus am ei ffuglen ysbrydion a’i harddulliau naratif gothig. Mae pob un o’i storïau ysbryd yn llwyddo i gyfleu ymdeimlad o ing, dirgelwch ac arswyd sy’n eu gwneud yn eithriadol o anodd i’w rhoi i lawr! Fodd bynnag, os nad ydych yn rhy hoff o storïau ysbryd, efallai y byddwch yn mwyhau rhai o’i gweithiau ffuglen eraill sy’n cynnwys nofelau ditectif a chofiannau.
Pa un a ydych yn darllen ei llyfrau am y tro cyntaf erioed, neu yn dychwelyd at rai o’i chlasuron mwyaf poblogaidd, rydym wedi rhoi casgliad o deitlau at ei gilydd i fynd â chi ar antur i fyd Susan Hill! Mwynhewch!

Y storïau ysbryd…
The Woman in Black (1983)
The Mist in the Mirror (1992)
The Man in the Picture (1997)
The Small Hand (2010)

Y gyfres dditectif…
The Various Haunts of Men (2004)
The Pure in Heart (2005)
The Risk of Darkness (2006)
The Vows of Silence (2008)

Yn ddiweddar…
The Comforts of Home (2018)
The Benefits of Hindsight (2019)

Hoff lyfr Llyfrgelloedd Aura: Printer’s Devil Court (2014)

Pa un yw’ch hoff nofel gan Susan Hill? Rhowch wybod i ni beth yw eich barn am ein dewisiadau a pha nofelau y buasech chi wedi eu dewis! Gadewch sylw isod neu cysylltwch â ni ar Twitter (@LibFlintshire) Instagram (@llyfrgelloeddauralibraries) neu Facebook (@llyfrgelloeddauralibraries)

Back To Top