skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml

Awdur y Mis Llyfrgelloedd Aura: Mai 2021!

Awdur y mis mis Mai 2021 yw Paul Auster

Mae’r nofelydd Americanaidd Paul Auster wedi swyno darllenwyr ers degawdau gydag arddull unigryw ei naratif a’i allu i greu tensiwn. Mae nifer o’i nofelau a’i hunangofiannau mwyaf poblogaidd yn cynnwys themâu sy’n ymddangos dro ar ôl tro, megis hunaniaeth a dauwynebogrwydd, ynghyd â chymeriadau sy’n aml yn awduron ac yn adroddwyr straeon eu hunain.

P’un a ydych yn darllen ei lyfrau am y tro cyntaf erioed, neu’n dychwelyd at rai o’i deitlau enwocaf a mwyaf poblogaidd, rydym wedi creu rhestr ddarllen fer i fynd â chi ar antur i fyd Paul Auster! Mwynhewch!

Dechrau o’r dechrau…
The New York Trilogy (1987)


Teitlau poblogaidd…
The Book of Illusions (2002)
The Brooklyn Follies (2005)
Invisible (2009)

Hunangofiannau ac Atgofion…

The Invention of Solitude (1982)
Winter Journal (2012)
Report from the Interior (2013)

Yn fwy diweddar…

4321 (2017)


Hoff lyfr Llyfrgelloedd Aura…
Sunset Park (2010)

Pa un yw eich hoff nofel chi gan Paul Auster? Gadewch i ni wybod beth ydych chi’n ei feddwl o’n dewisiadau a pha nofelau y byddech chi wedi eu dewis! Gadewch sylw isod neu cysylltwch â ni ar Twitter (@LibFlintshire), Instragram (@llyfrgelloeddauralibraries) neu Facebook (@LlyfrgelloeddAuraLibraries)

Back To Top