skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml
Cyhoeddiad
  • Bydd pob canolfan hamdden a llyfrgell AR GAU o 8:00am hyd 11:00am Dydd Iau, 28 Medi 2023. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Awdur y Mis Llyfrgelloedd Aura: Mai 2022

Ein hawdur y mis ar gyfer Mai yw Manon Steffan Ros.

Mae Manon Steffan Ros yw un o’n hawduron cyfoes mwyaf annwyl yng Nghymru, ac mae darllenwyr o bob oedran yn mwynhau ei llyfrau pwerus a theimladwy. Heb os nac oni bai, mae pob un o’i nofelau yn bleser i’w darllen ac yn aros gyda chi am gyfnod hir ar ôl troi’r dudalen olaf.

Pa un ai ydych yn darllen ei llyfrau am y tro cyntaf erioed, neu yn dychwelyd at rai o’i chlasuron mwyaf poblogaidd, rydym wedi rhoi casgliad o deitlau at ei gilydd i fynd â chi ar antur i fyd Manon Steffan Ros. Mwynhewch!

Y rhai cynharaf…
Fel Aderyn (2009)
Trwy’r Tonnau (2009)
Yr hyn newidiodd pethau…
Blasu (2012) The Seasoning (2015)
Llyfr Glas Nebo (2018)
I ddarllenwyr ifanc…
Bwystfilod a Bwganod (2010)
Pluen (2016)
Fi a Joe Allen (2018)
Yn ddiweddar…
Llechi (2021)
The Blue Book of Nebo (2022)
Prif argymhelliad…
Llanw (2014)

A oes gennych chi eich hoff nofel gan Manon Steffan Ros? Gadewch i ni wybod eich barn drwy ddefnyddio’r hashnod #LlyfrgelloeddAuraLibraries a gadael sylw i ni ar Twitter (@LibFlintshire), Instagram (@llyfrgelloeddauralibraries) neu Facebook (@LlyfrgelloeddAuraLibraries)

I weld ein Hawdur y Mis blaenorol, cliciwch yma

Back To Top