skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml
Cyhoeddiad
  • Bydd pob canolfan hamdden a llyfrgell AR GAU o 8:00am hyd 11:00am Dydd Iau, 28 Medi 2023. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Awdur y Mis Llyfrgelloedd Aura: Medi 2022

Ein hawdur y mis ar gyfer Medi 2022 yw Cynan Jones

Mae’r awdur o Aberaeron, Cynan Jones, wedi cael ei ystyried yn un o awduron cyfoes mwyaf dawnus Cymru gyda llais naratif nodedig. Tra bod ei nofelau a’i gasgliadau o straeon byrion yn fyr, maent bob amser yn finiog ac yn gyffrous iawn.

Rydym wedi rhoi casgliad o deitlau at ei gilydd i fynd â chi ar antur i fyd Cynan Jones. Mwynhewch!

Lle dechreuodd y cyfan…
The Long Dry (2006)
Teitlau poblogaidd…
Everything I Found on the Beach (2011)
The Dig (2014)
Yn ddiweddar…
Stillicide (2020)
Hoff lyfr Llyfrgelloedd Aura…
Cove (2016)

A oes gennych chi eich hoff nofel gan Cynan Jones? Gadewch i ni wybod eich barn drwy ddefnyddio’r hashnod #LlyfrgelloeddAuraLibraries a gadael sylw i ni ar Twitter (@LibFlintshire), Instagram (@llyfrgelloeddauralibraries) neu Facebook (@LlyfrgelloeddAuraLibraries)

I weld ein Hawdur y Mis blaenorol, cliciwch yma

Back To Top