skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml

Awdur y Mis Llyfrgelloedd Aura: Mehefin 2021!

Awdur mis Mehefin 2021 yw Elena Ferrante

Er mai ffugenw ydi Elena Ferrante, mae’n un o’r enwau mwyaf dylanwadol yn hanes llenyddol yr Eidal. Cyhoeddwyd gwaith Elena Ferrante yn wreiddiol yn Eidaleg, ac maent wedi cael eu cyfieithu i nifer o ieithoedd er mwyn caniatáu i ddarllenwyr ar draws y byd eu mwynhau. Ei gwaith mwyaf enwog ac adnabyddus o bosibl yw ei chyfres Naplaidd, sy’n adrodd hanes bywydau Elena a Lina: dau ffrind oes sy’n canfod eu ffordd i fywyd oedolion gyda’i gilydd ac ar wahân. Mae ei gweithiau eraill hefyd wedi bod yn boblogaidd ymhlith darllenwyr o bob cwr o’r byd am eu hymdriniaeth deimladwy a phersonol â’r syniad o hunaniaeth a pherthyn.

P’un a ydych yn darllen ei llyfrau am y tro cyntaf erioed, neu’n dychwelyd at rai o’i chlasuron mwyaf poblogaidd, rydym wedi rhoi casgliad o deitlau at ei gilydd i fynd â chi ar antur i fyd Elena Ferrante! Mwynhewch!

Dechrau o’r dechrau…
Troubling Love (1992/2006)
The Days of Abandonment (2002/2005)

Y Pedwarawd Naplaidd…
My Beautiful Friend (2011/2012)
The Story of a New Name (2012/2013)
Those Who Leave and Those Who Stay (2013/2014)
The Story of the Lost Child (2014/2015)

Yn fwy diweddar…
The Lying Life of Adults (2020)

Hoff lyfr Llyfrgelloedd Aura…
Frantumaglia: hanes siwrnai awdur drwy lythyrau, cyfweliadau ac ysgrifau achlysurol (2003/2016)

Beth yw eich nofel gan Elena Ferrante? Gadewch i ni wybod beth ydych chi’n ei feddwl o’n dewisiadau a pha nofelau y byddech chi wedi eu dewis! Gadewch sylw isod neu cysylltwch â ni ar Twitter (@LibFlintshire), Instragram (@llyfrgelloeddauralibraries) neu Facebook (@LlyfrgelloeddAuraLibraries)

Back To Top