skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml

Awdur y Mis Llyfrgelloedd Aura: Rhagfyr 2021!

Ein Hawdur y Mis Rhagfyr 2021 yw Sarah Waters

A hithau fwyaf adnabyddus am ddod â chymdeithas Fictorianaidd yn fyw i ddarllenwyr modern, mae Sarah Waters yn un o’n hoff awduron eto yma yn Llyfrgelloedd Aura. Rydym yn eich argymell i swatio o flaen y tân gydag un o’i nofelau anhygoel, yn ystod nosweithiau gaeafol mis Rhagfyr.

P’un a ydych chi’n darllen ei nofelau am y tro cyntaf erioed, neu’n dychwelyd at rai o’i theitlau enwocaf a mwyaf poblogaidd, rydym wedi llunio rhestr ddarllen fer i’ch tywys ar anturiaeth Sarah Waters! Mwynhewch!

Lle ddechreuodd y cyfan…
Tipping the Velvet (1998)
Affinity (1999)
Hoff deitlau…
Fingersmith (2002)
The Little Stranger (2009)
Y rhai mwyaf diweddar…
The Paying Guests (2014)
Hoff lyfr Llyfrgelloedd Aura… The Night Watch (2006)

Beth yw eich hoff nofel gan Sarah Waters? Gadewch i ni wybod beth ydych chi’n ei feddwl o’n dewisiadau a pha rai y byddech chi wedi eu dewis! Gadewch sylw isod neu cysylltwch â ni ar Twitter (@LibFlintshire), Instagram (@llyfrgelloeddauralibraries) neu Facebook (@LlyfrgelloeddAuraLibraries)

I ddarllen am Awduron y Mis blaenorol, cliciwch yma!

Back To Top