Skip to content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml

Awgrymiadau Llyfrgelloedd Aura o’r llyfrau i’w darllen i ddathlu Mis Hanes LGBTQ+ 2022

Mae mis Chwefror 2022 yn Fis Hanes LGBTQ+: amser i anrhydeddu teithiau’r gorffennol a’r presennol dan arweiniad y gymuned LGBTQ+ a dathlu cydraddoldeb a chariad.

Rydym wedi llunio’r rhestr ganlynol o argymhellion darllen, sy’n cyfuno themâu cydraddoldeb, dewrder, cariad a balchder:

Ffuglen:
1. The Prophets gan Robert Jones Jr.
2. Rubyfruit Jungle gan Rita Mae Brown
3. Giovanni’s Room gan James Baldwin
4. Orlando gan Virginia Woolf
5. The Paying Guests gan Sarah Waters
6. Am Newid gan Dana Edwards


Ffeithiol:
1. Y Daith Ydi Adra / The Journey is Home gan John Sam Jones
2. Queer, There, and Everywhere: 23 People Who Changed the World gan Sarah Prager
3. Tomorrow Will Be Different gan Sarah McBride
4. Between Worlds: A Queer Boy from the Valleys gan Jeffrey Weeks
5. We Have Always Been Here: A Queer Muslim Memoir gan Samra Habib
6. On the Red Hill gan Mike Parker

Cofiwch: gallwch daro golwg ar y teitlau yma, a channoedd yn fwy ar ein catalog llyfrgell ar-lein! Cliciwch yma i weld ein catalog 24 ar-lein.
Mwynhewch y darllen!
Rhowch wybod i ni beth yw eich barn am y rhestr a pha lyfrau y byddech wedi’u cynnwys eich hun. Cewch hyd i ni ar y cyfryngau cymdeithasol – @LlyfrgelloeddAuraLibraries ar Facebook ac Instagram a @LibFlintshire ar Drydar.

Back To Top