skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml

BOWLIO DEG YM MHAFILIWN JADE JONES

Pafiliwn Jade Jones yw cartref bowlio dan do yn Sir y Fflint.

CYSYLLTWCH Â NI ARCHEBWCH BOWLIO DEG RŴAN

Ein Cyfleusterau

8 Lôn

Llogi Esgidiau am Ddim

Cymorthyddion Lôn Fowlio

Caffi

Bar Trwyddedig

Partïon Plant

Pafiliwn Jade Jones y Fflint yw cartref bowlio dan do Sir y Fflint gyda Bowlio Deg 8 lôn ar y llawr gwaelod a Llain Fowlio wyrdd 4 Lôn ar y llawr cyntaf.

Mae gan y Llain Fowlio Deg gaffi â bar trwyddedig, felly mae’n lleoliad perffaith i gynnal unrhyw ddigwyddiad cymdeithasol gan gynnwys partïon plant, digwyddiadau meithrin tîm corfforaethol a phartïon swyddfa.

Mae prisiau Bowlio Deg yn cynnwys llogi esgidiau AM DDIM

Bowling Pins Being Knocked Over By Red Bowling Ball

Awgrymiadau i sicrhau Profiad Gwych yn Bowlio Deg

Mae’n rhaid gwisgo esgidiau addas bob amser, ni chaniateir sodlau nac esgidiau
Peidiwch â chroesi’r llinell drosedd, neu mi fydd larwm rhybudd yn seinio
Mae prisiau plant yn berthnasol i gwsmeriaid sy’n 17 oed neu’n iau
Mae’n ofynnol i blant 10 mlwydd oed neu iau fod yng nghwmni oedolyn sydd o leiaf 18 mlwydd oed
Peidiwch â mynd â bwyd neu ddiod i’r lonydd bowlio, caniateir diodydd yn yr ardal eistedd Bowlio Deg
Os ydych yn gollwng bwyd neu ddiod, rhowch wybod i aelod o dîm Aura a fydd yn ei lanhau yn syth er mwyn osgoi’r llawr fod yn llithrig
Ni werthir alcohol i unrhyw un o dan 18 mlwydd oed; gellid gofyn am dystiolaeth o oedran cyn i alcohol gael ei werthu i unrhyw un
Gweld ein oriel

DIOGELWCH BOWLIO DEG

Slippery Floor Warning Icon

Peidiwch â mynd lawr y lleiniau bowlio, oherwydd eu bod yn llithrig a gall hyn achosi i chi ddisgyn ac anafu eich hun

Dropped Ball Warning Icon

Sicrhewch fod gennych law gadarn ar y peli bowlio, maent yn drwm iawn a gellid achosi niwed wrth eu gollwng

Ball Return Warning Icon

Os yw’r bêl yn cael ei dal peidiwch â cheisio rhyddhau neu adfer y bêl; gofynnwch i aelod o staff a fydd yn hapus i helpu

Ball Rack Trapped Hand Warning Icon

Cymerwch ofal nad ydych yn dal eich bysedd yn y rhesel beli

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu os hoffech fwy o wybodaeth, cysylltwch â’n Tîm Bowlio

Beth ydych chi â diddordeb ynddo?

PAFILIWN JADE JONES Y FFLINT

Stryd Yr Iarl, Y Fflint, CH6 5ER

Oriau Agor

Dydd Llun 1:00-6:30pm
Dydd Mawrth Ar gau ar hyn o bryd
Dydd Mercher 1:00-7:00pm
Dydd Iau Ar gau ar hyn o bryd
Dydd Gwener 1:00-7:00pm
Dydd Sadwrn 10:00am-5:00pm
Dydd Sul 10:00am-5:00pm

Back To Top