Croeso i Bowlio Y Fflint

Mae Pafiliwn Jade Jones Y Fflint yn ganolfan fowlio dan do rhanbarthol yn ogystal â chanolfan hamdden amlbwrpas sy’n darparu ar gyfer llu o weithgareddau chwaraeon a hamdden. Mae cyfleusterau’r Ganolfan yn cynnwys;

 • Ala fowlio deg 8 llain
 • Llawr bowlio gwyrdd gwastad 4 llain
 • Man chwarae meddal ar gyfer plant ar thema llong môr-leidr
 • Ystafell ffitrwydd
 • Stiwdios aml-weithgaredd ar gyfer dosbarthiadau ffitrwydd a dawnsio
 • Pwll nofio 25 metr
 • Pwll nofio ar gyfer plant
 • Caffi
 • Bar trwyddedig
 • Hoci aer
 • Mynediad i bobl anabl

Yn 2012 cafodd y ganolfan ei gweddnewid o ganlyniad i ddatblygiad £1m a greodd y cyfleusterau ffantastig a welwch heddiw.

Cwmni Hamdden a Llyfrgelloedd Aura Cyf. sydd berchen ac yn rhedeg y ganolfan.

Bowlio Deg Y Fflint

Pafiliwn Jade Jones Y Fflint, Earl Street, Y Fflint, CH6 5ER
Rhif Ffôn: 01352 704315

*Nodwch y bydd cyrraedd yn hwyr yn gallu golygu y byddwch yn colli amser chwarae.*

Mae unrhyw arian a gynhyrchir gan ein cwmni Hamdden a Llyfrgelloedd Aura Cyfyngedig yn cefnogi ein sefydliad nid er elw a chenhadaeth. Nid yw’n cynnwys unrhyw weithgaredd masnachol.