Skip to content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml

BOWLIO DEG YM MHAFILIWN JADE JONES

Pafiliwn Jade Jones y Fflint yw cartref bowlio dan do Sir y Fflint gyda Bowlio Deg 8 lôn ar y llawr gwaelod a Llain Fowlio wyrdd 4 Lôn ar y llawr cyntaf.

CYSYLLTWCH Â NI ARCHEBWCH BOWLIO DEG RŴAN

Ein Cyfleusterau

8 Lôn

Partïon Plant

Bwrdd Pŵl

Bowlio Deg Disglair

Caffi

Gemau Arcêd

Llogi Preifat

Bar Trwyddedig

Cymorthyddion Lôn Fowlio

Mae gan y Llain Fowlio Deg gaffi â bar trwyddedig, felly mae’n lleoliad perffaith i gynnal unrhyw ddigwyddiad cymdeithasol gan gynnwys partïon plant, digwyddiadau meithrin tîm corfforaethol a phartïon swyddfa.

Edrychwch ar ein Bwydlen Caffi Aura yma

ORIAU AGOR A RHESTR BRISIAU

Bowlio yn ystod y Tymor
Dydd Llun, Dydd Mercher a Dydd Gwener 1:00-7:00pm
Dydd Sadwrn a Dydd Sul 10:00am-5:00pm

Bowlio Hanner Tymor (yn ystod gwyliau ysgolion Sir y Fflint)
Dydd Llun i Ddydd Gwener 10:00am-5:00pm
Dydd Sadwrn a Dydd Sul 10:00am-5:00pm

Gellir prynu lôn fowlio olaf y diwrnod un awr cyn cau

Dydd Llun i Ddydd Gwener (Dyddiau’r Wythnos)

Bowlio yn ystod y Tymor (1 awr ar gyfer hyd at 6 o chwaraewyr) – £16.00 ar-lein / £17.00 cerdded i mewn

Bowlio Hanner Tymor (1 awr ar gyfer hyd at 6 o chwaraewyr) – £23.00 ar-lein / £24.00 cerdded i mewn

Dydd Sadwrn a Dydd Sul (Penwythnosau)

Bowlio Penwythnos (1 awr ar gyfer hyd at 6 o chwaraewyr) – £23.00 ar-lein / £24.00 cerdded i mewn

Bowlio Deg Disglair (Bowlio Deg Goleuo yn y Tywyllwch i hyd ar 6 chwaraewr!) – £23.00 ar-lein / £24.00 cerdded i mewn

Ben Bore (ar gael Penwythnosau a Dydd Llun i Ddydd Gwener yn ystod gwyliau’r ysgol yn unig) – £17.00 ar-lein / £18.00 cerdded i mewn 

*Mae’r holl brisiau yn seiliedig ar 1 lôn am 1 awr

Pizza a Bowlio
Dyddiau’r Wythnos – £22.00
Penwythnosau – £30.00

Yn cynnwys pitsa a sglodion a sudd a hufen ia diderfyn

Yn ystod yr Wythnos
Ar gael ar ddydd Llun, Mercher a Gwener 4:00-6:00pm @£8.00 y pen

Penwythnosau
Ar gael ar ddydd Sadwrn a Sul 10:00am-12:00pm a 2:00-4:00pm @12.00 y pen

I gael rhagor o wybodaeth am bartïon, cysylltwch â’n Tîm Bowlio ar 01352 704315

ARCHEBWCH EICH PARTI PENBLWYDD BOWLIO DEG RŴAN
Mae’n rhaid gwisgo esgidiau addas bob amser, ni chaniateir sodlau nac esgidiau
Peidiwch â chroesi’r llinell drosedd, neu mi fydd larwm rhybudd yn seinio
Mae prisiau plant yn berthnasol i gwsmeriaid sy’n 17 oed neu’n iau
Mae’n ofynnol i blant 10 mlwydd oed neu iau fod yng nghwmni oedolyn sydd o leiaf 18 mlwydd oed
Peidiwch â mynd â bwyd neu ddiod i’r lonydd bowlio, caniateir diodydd yn yr ardal eistedd Bowlio Deg
Os ydych yn gollwng bwyd neu ddiod, rhowch wybod i aelod o dîm Aura a fydd yn ei lanhau yn syth er mwyn osgoi’r llawr fod yn llithrig
Ni werthir alcohol i unrhyw un o dan 18 mlwydd oed; os ydych chi’n ddigon ffodus i edrych o dan 25, byddwch yn barod i ddangos prawf o’ch oed pan fyddwch yn prynu alcohol
Peidiwch â mynd lawr y lleiniau bowlio, oherwydd eu bod yn llithrig a gall hyn achosi i chi ddisgyn ac anafu eich hun
Sicrhewch fod gennych law gadarn ar y peli bowlio, maent yn drwm iawn a gellid achosi niwed wrth eu gollwng
Os yw’r bêl yn cael ei dal peidiwch â cheisio rhyddhau neu adfer y bêl; gofynnwch i aelod o staff a fydd yn hapus i helpu
Cymerwch ofal nad ydych yn dal eich bysedd yn y rhesel beli
Gweld ein oriel

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, neu os hoffech fwy o wybodaeth, cysylltwch â’n Tîm Bowlio

Beth ydych chi â diddordeb ynddo?

PAFILIWN JADE JONES Y FFLINT

Stryd Yr Iarl, Y Fflint, CH6 5ER

Oriau Agor

Dydd Llun 1:00-7:00pm
Dydd Mawrth Ar gau ar hyn o bryd
Dydd Mercher 1:00-7:00pm
Dydd Iau Ar gau ar hyn o bryd
Dydd Gwener 1:00-7:00pm
Dydd Sadwrn 10:00am-5:00pm
Dydd Sul 10:00am-5:00pm

Back To Top