skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml

 

Dydd Llun i Ddydd Gwener (Dyddiau’r Wythnos) 

Bowlio yn ystod y tymor (1 awr ar gyfer hyd at 6 o chwaraewyr) – £13.00

Bowlio Hanner Tymor (1 awr ar gyfer hyd at 6 o chwaraewyr) – £19.00

Dydd Sadwrn a Dydd Sul (Penwythnosau)

Bowlio Penwythnos (1 awr ar gyfer hyd at 6 o chwaraewyr) – £19.00

Ben Bore 10:00-11:00am

Ben Bore – £12.50 (ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener yn ystod gwyliau’r ysgol yn unig)

*Mae’r holl brisiau yn seiliedig ar 1 lôn am 1 awr.

 

Back To Top