Ffoniwch nawr i archebu ar 01352 704315 neu cliciwch yma er mwyn archebu ar-lein

Rydym yn cynnig mwy na chanolfan fowlio gwych yma ym Mhafiliwn Jade Jones. Mae ein caffi a bar trwyddedig yn cynnig amrywiaeth o fyrbrydau blasus a phrydau at bob dant.

Maent yn agored trwy’r dydd pob dydd ac mae’r fwydlen gwerth am arian yn cynnig byrbrydau poeth ac oer, prydau arbennig pob dydd, hufen iâ,  prydau i blant a dewisiadau iachus.

Flint-JJP-Menu_Page_2Flint-JJP-Menu_Page_1

CYNNIG ARBENNIG – Bargen ar gael ar jwg 4 peint o rai mathau o gwrw casgen