🟣Rhybudd i Gwsmeriaid!🟣
Yn weithredol o ddydd Gwener, 4 Rhagfyr, bydd Bowlio Deg ym Mhafiliwn Jade Jones y Fflint yn cau yn unol â chyfyngiadau Covid-19 newydd a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru. Gobeithiwn weld pob un o’n bowlwyr eto yn fuan!


Amseroedd Agor Caffi

Dydd Mawrth a Dydd Iau: 9.30am – 2.00pm
Dydd Llun, Dydd Mercher a Dydd Gwener: 9.30am – 5.30pm
Dydd Sadwrn a Dydd Sul: 9.30am – 4.00pm

BWYDLEN LAI

Brechdanau Crasu
Caws a thomato
Caws a ham
Caws a nionyn
Bacwn

Taten trwy’i chroen
Cyw iâr Eidalaidd
Tiwna
Caws
Ffa

Byrgyrs
Cyw iâr
Cig eidion
Llysieuol
Aura (2 fyrgyr cig eidion, 2 dafell o facwn, cylchoedd nionod a chaws)

Ar yr ochr
Sglodion
Sglodion a chaws
Sglodion a grefi
Sglodion a saws cyri

PRYDAU PLANT

Byrgyr
Bysedd pysgod
Selsig
Nygets cyw iâr
Nygets llysieuol
Pob un gyda sglodion a ffa pob neu bys

Ffa pob ar dost
Taten trwy’i chroen gyda ffa a chaws
Pryd bargen (brechdan, Quavers, diod gwpan)

BETH AM GAEL PLATIAID POB DIM I’W RANNU RHYNGOCH CHI I GYD AR YR ALI!

2 fyrgyr bach cig eidion
8 tamaid cyw iâr
4 darn o fara garlleg
Sglodion troellog sbeislyd
Dipiau

PLATIAID LLYSIEUOL
2 fyrgyr llysieuol
8 nyget llysieuol
4 darn o fara garlleg
6 ffon mozzarella
Sglodion troellog sbeislyd
Dipiau