skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml
Cyhoeddiad
  • Mae’r Ganolfan Sglefrio yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy ar gau ar hyn o bryd a bydd yn ailagor yn ystod tymor yr hydref 2022, pan fydd y gwaith o’i hadfer yn dilyn ei defnyddio fel canolfan frechu wedi’i gwblhau.

CANOLFAN SGLEFRIO GLANNAU DYFRDWY

AR GAU AR HYN O BRYD

Croeso i Ganolfan Sglefrio Glannau Dyfrdwy, cartref sglefrio iâ yng Ngogledd Cymru a lleoliad hyfforddi i enwogion Dancing on Ice ar ITV.

CYSYLLTWCH Â NI ARCHEBU AR-LEIN

Ein Cyfleusterau

Pad Sglefrio maint Olympaidd

Sglefrio Cyhoeddus

Gwersi Sglefrio Iâ

Llogi Esgidiau Sglefrio

Cymorthyddion Sglefrio

Sglefrio ar Lain

Disgo ar yr Iâ

Bar Byrbryd ar ochr y Llain

Canolfan Sglefrio
Canolfan genedlaethol ar gyfer chwaraeon iâ yng Nghymru gyda llain sglefrio maint Olympaidd sy’n darparu ar gyfer pob oed a gallu.
Hwyl ar yr Iâ
Perffaith ar gyfer sglefrio am hwyl a mwynhau disgo gyda theulu a ffrindiau, neu wersi sglefrio i’r rhai sydd eisiau gwella.
Chwaraeon Iâ
Os ydych eisiau bod yn gystadleuol ar yr iâ, beth am roi cynnig ar hoci iâ a chwrlo - mae popeth yma!
Sglefrio Iâ

GWERSI SGLEFRIO IÂ

Prun ai ydych chi’n ddechreuwr neu yn sglefriwr proffesiynol, bydd y rhaglen Dysgu Sglefrio yn rhoi’r sgiliau i chi ddod yn well sglefriwr.

Mae’r rhaglen Skate UK yn dysgu symudiadau a sgiliau sglefrio iâ sylfaenol i sglefrwyr o bob oed mewn 8 cam clir. I gael rhagor o wybodaeth ar gynnwys y cynllun a’r meini prawf gwobrwyo, ewch i www.iceskating.org.uk/learn-to-skate

Pris:

Gwersi Skate UK Debyd Uniongyrchol (y mis): £31.50

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni.

AMSEROEDD SGLEFRIO (Ar gau ar hyn o bryd)

Sglefrio Cyhoeddus

Dydd Llun...AR GAU
Dydd Mawrth...10:00am-3:00pm
Dydd Mercher...10:00am-3:00pm
Dydd Mercher...8:00-10:00pm
Dydd Iau...10:00am-3:00pm
Dydd Iau...10:00am-3:00pm
Dydd Gwener...11:00am-1:00pm
Dydd Sadwrn...10:00am-12:00pm
Dydd Sul...10:00am-12:00pm

Disgo ar yr Iâ

Dydd Gwener...8:00-10:00pm
Dydd Sadwrn...2:30-4:30pm
Dydd Sul...2:30-4:30pm

Gwersi Sglefrio

Dydd Mercher...5:30-6:00pm
Dydd Iau...4:30-5:00pm
Dydd Iau...7:30-8:00pm
Dydd Gwener...10:15-11:00am
Dydd Sadwrn...9:00-10:00am
Dydd Sul...9:00-10:00am

Sglefrio ar Lain

Dydd Llun...AR GAU
Dydd Mawrth...6:15-10:00am
Dydd Mawrth...3:15-6:00pm
Dydd Mercher...6:15-10:00am
Dydd Mercher...3:15-5:30pm
Dydd Iau...6:15-10:00am
Dydd Iau...5:00-7:30pm
Dydd Gwener...6:15-10:00am
Dydd Sadwrn...6:15-9:00am
Dydd Sadwrn...12:15-1:15pm
Dydd Sul...6:15-9:00am

RHESTR PRISIAU SGLEFRIO IÂ

*Mae’r pris i deulu yn cynnwys 2 oedolyn a 2 blentyn, neu 1 oedolyn a 3 phlentyn.

Sglefrio Cyhoeddus

OEDOLYN

Sglefrio Cyhoeddus
£8.50

Sglefrio Cyhoeddus + Llogi Esgidiau Sglefrio
£11.50

PLANT IAU

Sglefrio Cyhoeddus
£7.50

Sglefrio Cyhoeddus + Llogi Esgidiau Sglefrio
£10.50

TEULU*

Sglefrio Cyhoeddus
£26.00

Sglefrio Cyhoeddus + Llogi Esgidiau Sglefrio
£38.00

Disgo / Sesiynau Thema

OEDOLYN

Disgo / Sesiynau Thema
£8.50

Disgo / Sesiynau Thema + Llogi Esgidiau Sglefrio
£11.50

PLANT IAU

Disgo / Sesiynau Thema
£7.50

Disgo / Sesiynau Thema + Llogi Esgidiau Sglefrio
£10.50

TEULU*

Disgo / Sesiynau Thema
£26.00

Disgo / Sesiynau Thema + Llogi Esgidiau Sglefrio
£38.00

Dysgu sut i archebu gweithgareddau hamdden ar-lein

Beth ydych chi â diddordeb ynddo?

CANOLFAN SGLEFRIO GLANNAU DYFRDWY

Gorllewin Ffordd Caer, Queensferry, Sir y Fflint, CH5 1SA

Oriau Agor

Dydd Llun Ar gau ar hyn o bryd
Dydd Mawrth Ar gau ar hyn o bryd
Dydd Mercher Ar gau ar hyn o bryd
Dydd Iau Ar gau ar hyn o bryd
Dydd Gwener Ar gau ar hyn o bryd
Dydd Sadwrn Ar gau ar hyn o bryd
Dydd Sul Ar gau ar hyn o bryd

Back To Top