skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml
Cyhoeddiad
  • Edrychwch ar ein rhaglen wych o Weithgareddau Hanner Tymor Mai yma

CANOLFANNAU HAMDDEN A LLYFRGELLOEDD AURA: AMSEROEDD AGOR DROS Y NADOLIG 2022/23

Llyfrgelloedd Aura

Bydd pob llyfrgell Aura, gan gynnwys y Llyfrgell Deithiol a’r Gwasanaeth Llyfrgell i’r Cartref, yn cau ar gyfer y Nadolig ar ddiwedd y dydd ddydd Gwener, 23 Rhagfyr. Bydd pob un yn ailagor fel arfer o ddydd Mawrth, 3 Ionawr 2023. Mae’r llyfrgelloedd yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy a Chanolfan Hamdden Treffynnon ar gael ar gyfer hunanwasanaeth yn ystod oriau agor y ganolfan hamdden yn ystod cyfnod y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd. Sylwch, er bod Aura yn rheoli Llyfrgell Treffynnon, mae’r gymuned lleol yn rheoli’r ganolfan hamdden.

Canolfannau Hamdden Aura

DyddiadCanolfan Hamdden BwcleCanolfan Hamdden Yr WyddgrugPafiliwn Jade Jones Y FflintCanolfan Hamdden Glannau DyfrdwyCanolfan Chwaraeon Yr Hôb Canolfan Chwaraeon SaltneyYsgol Uwchradd Y Fflint
Dydd Gwener
23 Rhag 2022
Amseroedd Agor ArferolAmseroedd Agor Arferol Amseroedd Agor ArferolAmseroedd Agor ArferolAR GAUAR GAUAR GAU
Dydd Sadwrn
24 Rhag 2022
AR GAU7:00am – 12:00pm8:00am – 4:00pm8:00am - 5:00pmAR GAUAR GAUAR GAU
Dydd Sul
25 Rhag 2022
AR GAUAR GAUAR GAUAR GAUAR GAUAR GAUAR GAU
Dydd Llun
26 Rhag 2022
GŴYL Y BANC
AR GAUAR GAUAR GAUAR GAUAR GAUAR GAUAR GAU
Dydd Mawrth
27 Rhag 2022
GŴYL Y BANC
AR GAUAR GAUAR GAU8:0am - 5:00pmAR GAUAR GAUAR GAU
Dydd Mercher
28 Rhag 2022
AR GAU9:00am - 3:00pm8:00am – 4:00pm 8:00am – 5:00pmAR GAUAR GAUAR GAU
Dydd Iau
29 Rhag 2022
8:00am – 1:00pm9:00am - 3:00pm8:00am – 4:00pm8:00am – 5:00pmAR GAUAR GAUAR GAU
Dydd Gwener
30 Rhag 2022
8:00am –1:00pm9:00am - 3:00pm8:00am – 4:00pm8:00am - 5:00pmAR GAUAR GAUAR GAU
Dydd Sadwrn
31 Rhag 2022
AR GAU7:00am - 12:00pm8:00am – 4:00pm8:00am - 5:00pmAR GAUAR GAUAR GAU
Dydd Sul
1 Ionawr 2023
AR GAUAR GAUAR GAUAR GAUAR GAUAR GAUAR GAU
Dydd Llun
2 Ionawr 2023
GŴYL Y BANC
AR GAUAR GAUAR GAUAR GAUAR GAUAR GAUAR GAU
Dydd Mawrth
3 Ionawr 2023
Amseroedd Agor ArferolAmseroedd Agor Arferol (gan gynnwys y Pwll yn ystod y dydd)Amseroedd Agor ArferolAmseroedd Agor ArferolAmseroedd Agor ArferolAmseroedd Agor ArferolAmseroedd Agor Arferol

Back To Top