skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml
Leisure Centres
Canolfannau Hamdden

Mae ein canolfannau hamdden yn cynnig rhywbeth i bawb.

Group fitness class
Happy woman in pool
Empty Swimming Pool
Group of kids having a party

Canolfannau Hamdden

Mae ein canolfannau hamdden yn cynnig rhywbeth i bawb gan gynnwys sglefrio iâ, nofio, ffitrwydd, sba, bowlio deg, bowlio lawnt werdd, pêl-droed a phartïon plant!

Gallwch archwilio’r hyn sydd ar gael yn ein cyfleusterau ym Mwcle, Glannau Dyfrdwy, y Fflint a’r Wyddgrug drwy ymweld â thudalen pob canolfan hamdden drwy’r teils isod.

Dilynwch ni ar:

Leisure-Centre
ice-1

Canolfan Sglefrio

Mae Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy yn gartref i’r unig ganolfan sglefrio yng Ngogledd Cymru ac mae’n lleoliad hyfforddi ar gyfer enwogion sy’n cymryd rhan yn y rhaglen Dancing on Ice ar ITV.

Pyllau Nofio

Yn ein tri phwll ym Mwcle, y Fflint a’r Wyddgrug gallwch fwynhau trochi yn y dŵr gyda ffrindiau neu ymuno â’r miloedd o blant sydd eisoes yn rhan o’n rhaglen Dysgu Nofio.

Smiling child in swimming pool

Nofio Cyhoeddus

Mae gennym ystod o sesiynau pwll i weddu i bawb, o hwyl teuluol i nofio lôn a dosbarthiadau ymarfer yn y dŵr. Waeth beth yr ydych ei eisiau, mae gan Aura sesiwn berffaith ar eich cyfer.

Happy woman in pool

Dysgu sut i archebu gweithgareddau hamdden ar-lein

Gwersi Nofio

Mae ein rhaglen arloesol Pasbort Aqua yn elfen allweddol o’r cynllun cenedlaethol i gael pob plentyn yng Nghymru i nofio’n hyderus erbyn iddynt droi’n 11 oed.

Back To Top