skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml
Cyhoeddiad
  • Bydd pob canolfan hamdden a llyfrgell AR GAU o 8:00am hyd 11:00am Dydd Iau, 28 Medi 2023. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Bowlio Lawnt Werdd Dan Do

Mae’r lawnt fowlio werdd yn bodloni safonau cenedlaethol a rhyngwladol, a dyma gartref Clwb Bowlio Dan Do Sir y Fflint.

DARLLEN MWY

Pafiliwn Jade Jones yn y Fflint yw cartref bowlio dan do yn Sir y Fflint gyda Llain Fowlio Deg 8-lôn ar y llawr isaf, a lawnt bowlio werdd 4-lôn ar y llawr cyntaf.

Mae’r lawnt fowlio werdd yn bodloni safonau cenedlaethol a rhyngwladol, a dyma gartref Clwb Bowlio Dan Do Sir y Fflint. Mae’r clwb yn gweithredu rhaglen gynghrair gynhwysfawr o fis Hydref at fis Mawrth, ar ffurf Senglau, Parau a Thripledi.

Gan mai dyma’r unig glwb bowlio dan do yn y Sir, mae croeso i aelodau newydd bob amser ac mae hyfforddwyr y clybiau ar gael i helpu a chynorthwyo bowlwyr newydd neu rai dibrofiad.

Caiff bowlwyr achlysurol hefyd eu hannog i ddefnyddio’r cyfleuster gan fod yr offer angenrheidiol i gyd ar gael i’w logi o’r brif dderbynfa yn y ganolfan hamdden.

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau, neu os hoffech fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni

Ymwelwch â gwefan Clwb Bowlio Dan Do Sir y Fflint i gael rhagor o wybodaeth am y clwb a’r cynghreiriau

Beth ydych chi â diddordeb ynddo?

BOWLIO LAWNT WERDD YM MHAFILIWN JADE JONES Y FFLINT

Stryd Yr Iarl, Y Fflint, CH6 5ER

Oriau Agor Bowlio Lawnt Werdd

Dydd Llun 10:00am-9:00pm
Dydd Mawrth 10:00am-9:00pm
Dydd Mercher 10:00am-9:00pm
Dydd Iau 10:00am-9:00pm
Dydd Gwener 10:00am-9:00pm
Dydd Sadwrn 10:00am-5:00pm
Dydd Sul 10:00am-5:00pm

Back To Top