Skip to content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml

Croeso i Ganolfan Hamdden Bwcle

Cyfleuster deuol sydd wedi ei leoli ar gampws Ysgol Uwchradd Elfed.

CYSYLLTWCH Â NI ARCHEBU AR-LEIN

Ein Cyfleusterau

Pwll Nofio

Gwersi Nofio

Ystafell Ffitrwydd

Caeau Gwair

Neuadd Chwaraeon

Campfeydd

Ystafell Aml Weithgaredd

Ystafell Gyfarfod

Partïon Plant

Cwrtiau Sboncen

Cwrtiau Tenis

Cae Pob Tywydd

Gweld ein oriel

Beth ydych chi â diddordeb ynddo?

CANOLFAN HAMDDEN BWCLE

Lôn y Felin, Bwcle, Sir y Fflint, CH7 3HQ

Oriau Agor

Dydd Llun 6:15am–9:30pm
Dydd Mawrth 6:15am–9:30pm
Dydd Mercher 6:15am–9:30pm
Dydd Iau 6:15am–9:30pm
Dydd Gwener 6:15am–8:30pm
Dydd Sadwrn 8:00am–5:00pm
Dydd Sul 8:00am–8:00pm

Back To Top