skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml
Cyhoeddiad
  • Edrychwch ar ein rhaglen wych o Weithgareddau Hanner Tymor Mai yma

Croeso i Ganolfan Hamdden Bwcle

Cyfleuster deuol sydd wedi ei leoli ar gampws Ysgol Uwchradd Elfed.

CYSYLLTWCH Â NI ARCHEBU AR-LEIN

Ein Cyfleusterau

Pwll Nofio

Gwersi Nofio

Ystafell Ffitrwydd

Caeau Gwair

Neuadd Chwaraeon

Campfeydd

Ystafell Aml Weithgaredd

Ystafell Gyfarfod

Partïon Plant

Cwrtiau Sboncen

Cwrtiau Tenis

Cae Pob Tywydd

Gweld ein oriel

Beth ydych chi â diddordeb ynddo?

CANOLFAN HAMDDEN BWCLE

Lôn y Felin, Bwcle, Sir y Fflint, CH7 3HQ

Oriau Agor

Dydd Llun 7:30am–1:00pm
  3:30-8:15pm
Dydd Mawrth 7:30am–1:00pm
  3:30-7:15pm
Dydd Mercher 7:30am–1:00pm
  3:30-7:15pm
Dydd Iau 7:30am–1:00pm
  3:30-8:15pm
Dydd Gwener 7:30am–1:00pm
  3:30-8:15pm
Dydd Sadwrn 8:30am–1:00pm
Dydd Sul 8:30am–3:00pm

Back To Top