skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml

Croeso i Ganolfan Hamdden Yr Wyddgrug

Mae Canolfan Hamdden yr Wyddgrug yn gyfleuster deuol sydd wedi ei leoli ar gampws Ysgol Uwchradd Alun.

CYSYLLTWCH Â NI ARCHEBU AR-LEIN

Ein Cyfleusterau

Pwll Nofio

Gwersi Nofio

Ystafell Ffitrwydd

Neuadd Chwaraeon

Ystafelloedd Aml Weithgaredd

Partïon Plant

Cwrtiau Tenis

Artificial Turf Pitch

Caeau Gwair

Gweld ein oriel
Parti yn y Pwll

Beth ydych chi â diddordeb ynddo?

CANOLFAN HAMDDEN YR WYDDGRUG

Ffordd Wrecsam, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 1HT

Oriau Agor

Yn ystod Tymor yr Ysgol (Pwll):

Dydd Llun 4:00–10:00pm
Dydd Mawrth 7:00–8:00am
  4:00-10:00pm
Dydd Mercher 4:45–10:00pm
Dydd Iau 7:00–8:00am
  4:45-10:00pm
Dydd Gwener 4:30–10:00pm
Dydd Sadwrn 8:30am–6:30pm
Dydd Sul 8:30am–6:30pm

Yn ystod Gwyliau’r Ysgol:

Dydd Llun 7:00am–10:00pm
Dydd Mawrth 7:00am–10:00pm
Dydd Mercher 7:00am–10:00pm
Dydd Iau 7:00am–10:00pm
Dydd Gwener 7:00am–10:00pm
Dydd Sadwrn 8:30am–6:30pm
Dydd Sul 8:30am–6:30pm

Back To Top