skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml

Cerdyn Hamdden Aura

Mae Cerdyn Hamdden Aura yn eich galluogi i gael mynediad at nifer fawr o weithgareddau hamdden am bris is na’r tâl safonol.

DANGOS MWY
Woman Holding Up Aura Card

Sut i Gofrestru am Gerdyn Hamdden Aura

Mae Cerdyn Hamdden Aura yn eich galluogi i gael mynediad at nifer fawr o weithgareddau hamdden am bris is na’r tâl safonol.

Wrth gofrestru eich manylion personol, drwy lenwi ffurflen gofrestru Aura, byddwch yn cael cerdyn Aura sy’n debyg o ran ei siâp a’i faint i gerdyn banc.

Ble allaf i gael ffurflen gofrestru Aura?

Gallwch gael ffurflen wrth unrhyw un o dderbynfeydd ein canolfannau hamdden, ei llenwi yn y fan a’r lle, a rhoi’r ffurflen gyflawn i Ymgynghorydd Cwsmeriaid a fydd yn nodi eich manylion ar ein system rheoli hamdden ac yn rhoi cerdyn i chi.

Fel arall, gallwch weld a lawrlwytho’r ffurflen gofrestru drwy glicio ar y botwm isod, ei hargraffu, a dod â’r ffurflen gyflawn at y dderbynfa y tro nesaf yr ewch chi i ganolfan hamdden.

Bydd hefyd angen llenwi ffurflen gais Aura ar gyfer ceisiadau Aura Plws Un.

Aura Card

Dyma rai o fuddion bod yn Aelod Cerdyn Aura:

Aura Card Icon 1
Fel deilydd cerdyn Aura, gallwch hefyd fwynhau defnydd diderfyn o rai gweithgareddau – campfa, dosbarthiadau ffitrwydd, nofio a sglefrio ia – drwy dalu tanysgrifiad misol sydd ar gael drwy ddebyd uniongyrchol yn unig.
Aura Card Icon 2
Gall deiliaid cerdyn Aura gymryd mantais o’n hegwyddor ‘aelod o un, aelod o bopeth’ a chant eu hannog i ddefnyddio unrhyw rai o’n canolfannau hamdden fel rhan o’u haelodaeth.
Aura Card Icon 3
Rydym hefyd yn gweithredu Aura Plws Un, cynllun cydraddoldeb i bobl anabl sy’n caniatáu i gymhorthydd personol gael mynediad am ddim i’n canolfannau hamdden pan fyddant yn cefnogi cwsmer anabl.
Back To Top