skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml

Pêl-droed Aura

Mae hyfforddiant Pêl-droed Aura a gwersylloedd gwyliau yn cynnig gweithgareddau hwyliog, llawn strwythur ac yn cynnwys pawb.

DARLLEN MWY
Boy In A Blue Football Top With Football

Mae hyfforddiant Pêl-droed Aura a gwersylloedd gwyliau yn cynnig gweithgareddau hwyliog, llawn strwythur ac yn cynnwys pawb. Er mai ein prif ganolfannau yw canolfannau hamdden Bwcle, Glannau Dyfrdwy a’r Wyddgrug, yn ogystal ag Ysgol Uwchradd Fflint, rydym hefyd yn cyflwyno sesiynau mewn ysgolion ac o fewn sawl hwb cymunedol drwy Sir y Fflint.

Rydym yn arbennig o falch o raglen Pêl-droed Aura a’n tîm arbennig o hyfforddwyr sydd wedi gweithio’n galed i greu brand gwych. Cafodd y brand ei gydnabod yng Ngwobrau Cymdeithas Bêl-droed Cymru / Pêl-droed Lleol McDonalds 2020 ac ennill y wobr Darparwr Pêl-droed Hwyl y Flwyddyn Gogledd Ddwyrain Cymru.

Children Outside On Grass Taking Park In Aura Wales Sports Development Football Coaching Session

Ein nod yw rhoi cyfle i chwaraewyr ifanc ddatblygu a dysgu sgiliau newydd mewn amgylchedd hwyliog a chyfeillgar, a phopeth o dan ganllawiau hyfforddwyr cwbl gymwys ac wedi eu gwirio gyda DBS.

Am fwy o wybodaeth am sut i ymuno â’n sesiynau pêl-droed a gwersylloedd gwyliau, e-bostiwch y Prif Hyfforddwr ar aurafootball@aura.wales

Rydym ar y cyfryngau cymdeithasol a chewch wybod yno am bob cyfle a digwyddiad! Dilynwch ni ar:
Back To Top