skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml

Dod i adnabod y Tîm Nofio Aura: Dyma Flo!

Yn ddiweddar croesawodd Aura Wales Flo Vickery i’r Tîm Nofio Aura; mae Flo yn athrawes nofio o fewn ein rhaglen nofio Nofwyr Bach ar gyfer babanod a phlant bach. Rhannodd Flo ei meddyliau gyda ni am ei rôl newydd, pwysigrwydd…

15/03/2022. 14:24

Tonnau Lles yn Sesiynau Polo Dŵr Iau Aura

Mae polo dŵr, fel nofio, yn ffordd wych o gadw’n actif a helpu tuag at wella lefelau ffitrwydd. Rydym yn falch o gynnal sesiynau polo dŵr wythnosol ym Mhafiliwn Jade Jones y Fflint, o ddydd Mawrth 15 Chwefror am 4:30-5:00pm.…

03/02/2022. 15:30
Back To Top