skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml
Cyhoeddiad
  • Bydd pob canolfan hamdden a llyfrgell AR GAU o 8:00am hyd 11:00am Dydd Iau, 28 Medi 2023. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir.

Dod i adnabod y Tîm Nofio Aura: Dyma Flo!

Yn ddiweddar croesawodd Aura Wales Flo Vickery i’r Tîm Nofio Aura; mae Flo yn athrawes nofio o fewn ein rhaglen nofio Nofwyr Bach ar gyfer babanod a phlant bach. Rhannodd Flo ei meddyliau gyda ni am ei rôl newydd, pwysigrwydd…

15/03/2022. 14:24

Tonnau Lles yn Sesiynau Polo Dŵr Iau Aura

Mae polo dŵr, fel nofio, yn ffordd wych o gadw’n actif a helpu tuag at wella lefelau ffitrwydd. Rydym yn falch o gynnal sesiynau polo dŵr wythnosol ym Mhafiliwn Jade Jones y Fflint, o ddydd Mawrth 15 Chwefror am 4:30-5:00pm.…

03/02/2022. 15:30

Cyfleoedd Newydd i Fabanod a Phlant Ifanc Ddysgu Nofio

WEDI LANSIO MEWN SAFLEOEDD AURA CYMRU YN SIR Y FFLINT Rydym yn gyffrous i gael rhannu’r newyddion bod Aura wedi lansio rhaglenni Dysgu Nofio i’r Blynyddoedd Cynnar – Swigod a Sblasio yn ein canolfannau hamdden.Mae Nofio Cymru yn hybu cyflwyno…

21/07/2021. 08:09
Back To Top