skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml
Cyhoeddiad
  • Edrychwch ar ein horiau agor dros y Pasg yma a'n rhaglen wych o Weithgareddau Gwyliau'r Pasg yma

SÊL DYDD GWENER GWARIO GWYLLT 2022

TELERAU AC AMODAU Cynnig Aelodaeth am Flwyddyn: Talu am 8 mis a chael 12 mis 1. Bydd y cynnig ar gael rhwng dydd Gwener 25 Tachwedd a dydd Llun 28 Tachwedd 2022, yn cynnwys y dyddiadau hynny. 2. Mae’r Cynnig…

15/11/2022. 15:19

Taflu goleuni ar aelod: Stori Tania Burbridge

Dathlu aelodau ysbrydoledig o’r gampfa sydd wedi cyflawni nodau ffitrwydd anhygoel. Roedd ymuno a’r gampfa yn un o’r “penderfyniadau gorau” y mae Tania, Aelod y Mis, erioed wedi’i wneud, gan gyflawni “canlyniadau gwych” a lles meddyliol a chorfforol gwell. Yn…

14/10/2022. 09:41

Sioe Deithiol Aura: Haf 2022

Bydd tîm Aura yn ymweld â’r lleoliadau canlynol dros yr haf fel rhan o Sioe Deithiol Aura: Carnifal y Fflint: Dydd Sadwrn 2 Gorffennaf Carnifal yr Wyddgrug: Dydd Sul 10 Gorffennaf Parc Brychdyn: Dydd Sadwrn 16 Gorffennaf Cei Connah, Parc…

30/06/2022. 11:45

Taflu goleuni ar aelod: Hanes Kate Harding

Dathlu aelodau ysbrydoledig o’r gampfa sydd wedi cyflawni nodau ffitrwydd anhygoel. Mae darganfod ffitrwydd wedi bod yn “agoriad llygad” i aelod o gampfa Aura, Kate Harding, sy’n falch o fod “wedi disgyn mewn cariad â’r gampfa yn 64 oed!” Cawsom…

29/06/2022. 11:16

Ffitrwydd Babi a Fftirwydd Bygi yn Ystafell Ffitrwydd Yr Wyddgrug

Ffitrwydd Babi a Ffitrwydd Bygi yn Ystafell Ffitrwydd Yr Wyddgrug gyda’r Hyfforddwyr Ffitrwydd Abbie a Simon. I fynegi diddordeb mewn ymuno, e-bostiwch Abbie: abigayil.miller@aura.wales (Ffitrwydd Babi) a Simon: simon.jenkins@aura.wales (Ffitrwydd Bygi). FFITRWYDD BABI: Cwrs nesaf yn ddechrau ddydd Llun 27 Chwefror…

24/05/2022. 09:32

SÊL DYDD GWENER GWYCH

Dydd Gwener 20 Mai - Dydd Llun 23 Mai 2022 TELERAU AC AMODAU Cynnig Aelodaeth am Flwyddyn: Talu am 8 mis a chael 12 mis 1. Bydd y cynnig ar gael rhwng dydd Gwener 20 Mai 2022 a dydd Llun…

05/05/2022. 12:43

Taflu goleuni ar aelod: Kasper Wojtowicz

Dathlu aelodau ysbrydoledig o’r gampfa sydd wedi cyrraedd nodau ffitrwydd anhygoel. Mae dychwelyd i’r gampfa ar ôl y cyfnodau clo wedi rhoi nerth newydd i Kasper Wojtowicz, aelod o gampfa Aura sydd wedi colli dros stôn a hanner mewn llai…

11/01/2022. 10:19

SÊL DYDD GWENER GWARIO GWYLLT

Dydd Gwener 26 Tachwedd - dydd Llun 29 Tachwedd 2021 TELERAU AC AMODAU Cynnig Aelodaeth am Flwyddyn: Talu am 8 mis a chael 12 mis 1. Bydd y cynnig ar gael rhwng dydd Gwener 26 Tachwedd 2021 a dydd Llun…

24/11/2021. 15:01
Back To Top