Skip to content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml

Aura Cymru a Seriously Social

Yma yn Aura Cymru rydym ni’n cymryd daioni cymdeithasol ac ychwanegu gwerth at fywydau pobl o ddifrif.  A dyna pam ein bod ni’n cynnal ein hwythnos ‘Seriously Social’ gyntaf ym mis Mai 2024, fel rhan o ymgyrch genedlaethol sy’n arddangos…

21/05/2024. 10:13

Rhedwyr yn heidio i ddigwyddiadau cymunedol 5k Aura

Mae Aura Cymru wedi cynnal dau ddigwyddiad rhedeg 5,000 metr o’i chanolfannau hamdden yng Nglannau Dyfrdwy a’r Wyddgrug. Mae’r digwyddiadau 5k yn rhad ac am ddim i unrhyw un sydd wedi cofrestru gydag Aura ac yn gyfle i unigolion wneud…

19/12/2023. 15:10
Back To Top