skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml
Cyhoeddiad
  • Edrychwch ar ein rhaglen wych o Weithgareddau Hanner Tymor Mai yma

Awdur y Mis Llyfrgelloedd Aura: Gorffennaf 2022

Ein hawdur y mis ar gyfer Gorffennaf yw Rebecca Roberts Mis diwethaf, roedd Llyfrgelloedd Aura yn falch iawn o gynnal lansiad llyfr newydd yr awdures Rebecca Roberts mewn partneriaeth â Gwasg Carreg Gwalch, Menter Iaith Fflint a Wrecsam a Siop…

01/07/2022. 11:59

Sioe Deithiol Aura: Haf 2022

Bydd tîm Aura yn ymweld â’r lleoliadau canlynol dros yr haf fel rhan o Sioe Deithiol Aura: Carnifal y Fflint: Dydd Sadwrn 2 Gorffennaf Carnifal yr Wyddgrug: Dydd Sul 10 Gorffennaf Parc Brychdyn: Dydd Sadwrn 16 Gorffennaf Cei Connah, Parc…

30/06/2022. 11:45

Awdur y Mis Llyfrgelloedd Aura: Ebrill 2022

Ein hawdur y mis ar gyfer Ebrill yw Tessa Hadley Mae Tessa Hadley yn awdures sy’n llwyddo i gyfleu cymhlethdodau emosiynau dynol yn wych ac mae’n portreadu bywyd cyffredin mewn ffyrdd anhygoel. Mae llawer o’i nofelau a’i chasgliadau o straeon…

04/04/2022. 13:41
Back To Top