Cerdyn Aelodaeth Aura

Mae Gwasanaethau Hamdden yn gweithredu cynllun cofrestru. Drwy gofrestru eich manylion personol yn un o’n canolfannau hamdden, a thrwy gwblhau ffurflen gofrestru Aura, byddwch yn derbyn cerdyn Aura sy’n eich galluogi i gael mynediad i nifer o weithgareddau hamdden am bris is na’r ffi safonol.

Fel deiliad cerdyn Aura, gallwch hefyd fwynhau defnydd diderfyn o weithgareddau Aura – nofio, dosbarthiadau ymarfer corff a sglefrio iâ – sy’n danysgrifiadau misol ar gael drwy ddebyd uniongyrchol yn unig.
Yn ogystal, mae Gwasanaethau Hamdden yn cynnig pecynnau aelodaeth Ffitrwydd Amser Brig a Ffitrwydd Amseroedd Tawel. Mae’r tanysgrifiadau misol yn caniatáu mynediad diderfyn i dair ystafell ffitrwydd a phyllau nofio, yn ogystal â mynediad i ddosbarthiadau ymarfer corff am £1 a chwaraeon raced. Gall aelodau Aura ddefnyddio unrhyw ganolfannau hamdden Aura.

Rhestr Brisiau Hamdden

Ffurflen Gofrestru

Aura ac Un
Mae “Aura ac un” yn gynllun cydraddoldeb anabledd sy’n caniatáu i gymhorthydd personol gael mynediad am ddim i’n cyfleusterau hamdden wrth gefnogi cwsmer anabl.

Cyflwyno ymholiad (agor e-ffurflen)