Canllawiau ar gyfer Gostyngiad i Ffrindiau a Theulu

 • Bydd pob Ffrind/Teulu Aura angen llenwi ffurflen i wneud cais.
 • Bydd ein LMS angen gwirio nad ydych wedi cael debyd uniongyrchol o fewn y 6 mis diwethaf
 • Os ydych, yn anffodus ni fyddwch yn gallu cael y cerdyn gostyngiad y tro hwn
 • Os nad ydych yna byddwch yn cael eich cofrestru gydag awdurdodiad ar eich Cerdyn Aelodaeth Aura fydd yn caniatáu mynediad i’r gostyngiad ar ein safleoedd
 • Mae’r awdurdodiad a’r gostyngiad yn bersonol i chi felly peidiwch â’i rannu gydag eraill os gwelwch yn dda – nid ydym yn dymuno canslo eich gostyngiad
 • Bydd rhai o’r cynigion yn cynnwys cyfyngiadau ar wahân
 • Sglefrio iâ – ar gael i oedolion a phlant iau a llogi esgidiau sglefrio yn ystod sesiynau cyhoeddus a disgo’n unig.
 • Nofio – ar gael i oedolion a phlant iau yn ystod sesiynau nofio cyhoeddus yn unig.
 • Bowlio Deg – mae’n rhaid gwario o leiaf £10 er mwyn bod yn gymwys i gael y gostyngiad.
 • Sba Afon – ar gael i oedolion gael mynediad i’r sba yn unig.
 • Caffi – gostyngiad o 20% ar holl fwyd a diod
 • Byddai’n wych pe baech chi’n rhannu’r gwaith/cyfleusterau a gwasanaethau mae Aura yn eu darparu.

Telerau ac Amodau

Sglefrio Iâ – yn ddilys wrth dalu am sesiwn a llogi esgidiau sglefrio yn unig                            

Bowlio Deg – Lleiafswm gwariant o £10 fesul archeb (lôn 4+ o bobl)                                     

Caffi – mae’n rhaid cyflwyno’r cerdyn gostyngiad pan fyddwch yn prynu yn y caffi             

Nid yw’n berthnasol ar gyfer bwyd parti pen-blwydd a phecynnau pwrpasol                       

Nofio Cyhoeddus – ar gael ar gynnyrch nofio oedolion a phlant                                          

Sba Afon – mynediad i’r sba yn unig                                                                               
Cyrtiau sboncen – dim archebion mewn bloc. Telerau ac amodau ar archebu.

Rhaid peidio â bod wedi bod yn talu debyd uniongyrchol ar gyfer unrhyw un o’r uchod o fewn 6 mis i gael y cerdyn gostyngiad o 20%.