Mae gweithgareddau chwaraeon dan do ar gael ledled Sir y Fflint

Gweithgaredd actif safonol
Prif Neuadd (4 Cwrt) Oedolyn £40.00 £52.00
Prif Neuadd (4 Cwrt) Plant £24.00 £31.20
Cwrt Badminton Oedolion £10.00 £13.00
Cwrt Badminton Plant £6.00 £7.80
Stiwdio Oedolion £25.00 £32.50
Stiwdio Plant £20.00 £26.00
Campfa’r Ysgol Oedolion £25.00 £32.50
Campfa’r Ysgol Plant £20.00 £26.00
Sboncen / Tenis Bwrdd / Pêl raced Oedolion £6.80 £9.00
Sboncen / Tenis Bwrdd / Pêl raced Plant £4.00 £5.20
Cwrt Sboncen Clybiau Plant (Hunan-Amddiffyn, Dawns ayb) £6.80 £9.00
Bowls Mat Hir (Glannau Dyfrdwy) £11.00 £14.30
Chwarae Meddal (Fflint a Glannau Dyfrdwy) £2.60 £3.00
Chwarae Meddal (Fflint a Glannau Dyfrdwy) Bargen Deg (2 Am Ddim) Dilys am 12 mis £20.80
Gweithgaredd actif safonol
Crèche CH Glannau Dyfrdwy £3.60 £4.70
Crèche Siopwr CH Glannau Dyfrdwy £5.50 £7.15
Dosbarthiadau Ymarfer Corff £4.60 £6.00
Clwb Gwyliau a Dosbarthiadau Ymarfer Iau (yr awr) £3.30 £4.30
Ymarfer Corff Bargen Deg (2 am ddim) dilys am 12 mis £36.80
Chwarae Teg Wythnosol £14.00
Chwarae Teg Dyddiol £5.50
Cawod £4.00 £5.20
Llogi Offer £1.00 £1.30
Bowlio Lawnt Werdd Dan Do (Y Fflint) £2.50