Gwirfoddolwyr Aura yn cefnogi Pêl-Rwyd Cymru

Dydd Sadwrn 8 Rhagfyr 2018 fe gynhaliodd Pêl-Rwyd Cymru eu digwyddiad Cyn Tymor blynyddol ar gyfer y Dreigiau Celtaidd yn erbyn Manchester Thunder yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy.

Rhoddodd Llysgenhadon Ifanc a Gwirfoddolwyr Academi Arweinyddiaeth i Dîm Datblygu Chwaraeon Aura eu hamser i gefnogi’r digwyddiad.

Cyn y gêm roedd cyfle i ffans gwrdd y  chwaraewyr, gofyn cwestiynau a thynnu lluniau.

Bu’r gwirfoddolwyr yn gwneud amrywiaeth o rolau gan gynnwys

  • Cefnogi Cwrdd y Chwaraewyr
  • Dangos i ffans i ba ardaloedd i fynd
  • Gosod pethau yn eu lle cyn y gêm
  • Gwerthu Nwyddau
  • Gwerthu Rhaglenni
  • Casglu Tocynnau
  • Dangos i ffans lle i eistedd
  • Gwneud yn siŵr nad oedd ffans yn mynd i Ardaloedd Newid y Chwaraewyr
  • A llawer mwy

Cafodd y gwirfoddolwyr eu briffio gan Sarah Paler – Arweinydd Gweithrediadau’r Dreigiau Celtaidd  – a diolchwyd iddynt i gyd gan Sarah o flaen llaw am eu cefnogaeth.