Croesawir unigolion o bob oed, gan gynnwys pensiynwyr, dynion, merched. Rydym yn grŵp cyfeillgar.

  • Dyddiau Llun a dyddiau Mawrth
  • 10.30am tan hanner dydd
  • Rydym yn neuadd chwaraeon Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy.

I groesawu aelodau newydd, bydd eich sesiwn gyntaf ddydd Mawrth am ddim. Byddwn yn rhoi offer i chi yn ystod eich cyfnod prawf dechreuol.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag:
Barbera Bradley ar 01352 75 33 91 neu 07835 706 888
Pauline Roberts ar 01244 53 18 49.