Ar hyn o bryd mae Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy a Llawr Sglefrio ar gau i’r cyhoedd. Mae’r ganolfan hamdden wedi cael ei ddewis i fod yn ysbyty argyfwng i wasanaethu Ardal Ddwyreiniol Gogledd Cymru (Sir Y Fflint a Wrecsam) mewn ymateb i’r pandemig Covid-19.

Bydd yr ysbyty yn parhau i fod ar gael tan na fydd angen y lleoedd ychwanegol i gefnogi darpariaeth o wasanaethau gofal iechyd yng Ngogledd Cymru. Mae’n annhebygol y bydd Glannau Dyfrdwy yn dychwelyd i Aura i ailddechrau fel canolfan hamdden cyn dechrau 2021.


Badminton

Clwb Badminton Iau Dreigiau Glannau Dyfrdwy                                                           

Nos Fawrth 18:00 i 20:00 – noson gyntaf am ddim
Manylion i’w cael ar wefan NEWBA – newba.org.uk
John Steele, 01244 552129, steele.john4@sky.com

Cymdeithas Badminton Gogledd Ddwyrain Cymru (Twrnameintiau)
Dyddiadau/amseroedd amrywiol ar y rhaglen
newba.org.uk
John Steele, 01244 552129, steele.john4@sky.com

Cymdeithas Badminton Gogledd Ddwyrain Cymru (Sgwad Satellite Coaching)
Dydd Llun 18:00 i 20:00
newba.org.uk
Luke Tanner, 07896 890131, barcerba@gmail.com

Clwb Badminton Glannau Dyfrdwy
Dydd Mercher 8-10pm
Ash Oxborough, 07810376741, Tractorboyash@hotmail.com


Pêl-fasged

Dreigiau Glannau Dyfrdwy
Dydd Mercher 9-11pm
Tudalen fb Dreigiau Glannau Dyfrdwy
Marco Agrela, 07980616226, Marco.agrela1975@gmail.com


Pêl-droed

Academi Tref y Fflint 
Dydd Llun 5:30
www.flinttownacademy.co.uk
Tom Allman, 07808516129, allmanftu@gmail.com

Clwb Pêl-droed Nomads Cei Connah
O dan 7 oed, nos Fawrth 17.30. O dan 6 oed, 8 oed ac 11 oed, nos Iau 17.30
www.pitchero.com/clubs/fcnomadsofconnahsquay

Clwb Pêl-droed Tref Bwcle – Iau
Nos Wener 5pm i 6pm
http://www.pitchero.com/clubs/buckleytownjuniorfc/
Kevin Holden, 07919892667

Clwb Pêl-droed Glannau Dyfrdwy  – Ysgol bêl-droed Glannau Dyfrdwy
Nos Fercher 6:30-7:30
Clive Davies, 07811807446, daviesservices@hotmail.co.uk

Nomads Cei Connah 
http://www.the-nomads.co.uk/mobile/index.php


Pêl-droed 5 bob ochr

Cynghreiriau Hamddenol – pêl-droed 5 bob ochr
ar nos Lun/nos Fercher
leisureleagues.co.uk
Steve Hogan, 07877-316936, stevehogan@leisureleagues.co.uk


Pêl-droed dan Gerdded yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy

Dydd Mawrth – 2.30pm-3.30pm
(cynigir te a choffi ar ôl y sesiwn)
£2.50
Cysylltwch â Derbynfa Glannau Dyfrdwy ar 01352 704200

Dydd Gwener – 10.30pm – 12.00pm
£1
Cysylltwch â Derbynfa Glannau Dyfrdwy ar 01352 704200

Sesiwn Gymdeithasol i unigolion dros 60 oed yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy


Bowlio Cymdeithasol ym Mhafiliwn Jade Jones

Dydd Mawrth – 9.00am – 10.00pm
£2.80
Cysylltwch â Derbynfa Pafiliwn Jade Jones ar 01352 704301


Tae Kwon Do

Tae Kwon Do Glannau Dyfrdwy
www.deesidetaekwondo.co.uk
Darren Richardson, 0773 533 7433, darren.richardson@btinternet.com


Pêl-rwyd

Clwb Pêl-rwyd DIVAS
Nos Fercher 8-9pm (hyfforddiant sgwad), nos Iau 8-9pm (nol i Sesiwn Pêl-rwyd)
Teressa Ketland, 07877 836322, teressaket@hotmail.co.uk


Sglefrio ffigyrau: Ffigwr Rhydd, Dawns a Chydamserol

Clwb Sglefrio Iâ Glannau Dyfrdwy
Dydd Sul 12.30-2.30pm, nos Fercher clwb 6-7pm a chydamserol 7-8pm
www.skate-disc.co.uk  www.facebook.com/Deesideiceskating/
Jo Gillmore, disc1974@hotmail.com

Clwb Cydamserol Glannau Dyfrdwy
Nos Wener 1700-1900 oddi ar yr iâ (dawns a symudiadau) 1900
Tudalen Facebook clwb Cydamserol Glannau Dyfrdwy
Darell Jones a Vicki Usherwood, 07867334250, darelljones@sky.com <mailto:darelljones@sky.com>


Pêl-droed Americanaidd

Pêl-droed Americanaidd Merched Cheshire Bears                                                                                              Dydd Mercher 7.30-9.30
www.cheshirebears.co.uk
Natalie Kelly, 07779109199, generalsecretary@cheshirebears.co.uk


Gymnasteg Rhythmig

Clwb Gymnasteg Rhythmig Glannau Dyfrdwy
Nos Fawrth – o 5pm tan 6pm.  Dosbarthiadau i ddechreuwyr (genethod) o 4 oed i 9 oed, dydd Mercher- 4.00pm-6.30pm – Gymnasteg Canolradd, dydd Iau 4.00pm-5.00pm, dosbarthiadau i ddechreuwyr, 5.00pm -7.30 pm, Gymnasteg Canolradd,
www.deesiderhythmicgymnastics.co.uk
Shirin Mustafa, 07512044146, rhythmicgymnasticscoach@gmail.com


Pêl-droed i Ferched

Clwb Pêl-droed Merched a Genethod Northop Hall
Dydd Mawrth 6.30-7.30 (o dan 10 oed) , dydd Iau 5-6pm (o dan 8 oed)
www.northophallgirlsandladiesfc.com
Stuart Sigsworth, 07772 504088, secretary@northophallgirlsfc.co.uk


Codi hwyl

Clwb Codi Hwyl Bwcle
Dydd Llun  – 4.15-5.15pm – o dan 7 oed dydd Llun – 5.15-6.15 – o dan 12 oed
Facebook: Instagram Clwb Codi Hwyl Bwcle: @bcc_cheerleading
Yen Leung, 07763745651, buckleycheerleading@gmail.com


Tennis Bwrdd

Sgwad Rhanbarthol Gogledd Cymru
Sesiwn Elite (trwy wahoddiad) dydd Mercher 7-9pm @ MAR. Sesiwn Datblygu / Cymunedol i ddilyn y fuan
www.tabletennis.wales
Ryan Jenkins, 07554525754, ttwnationalcoach@tabletennis.wales


Bowlio Cymdeithasol ym Mhafiliwn Jade Jones

Dydd Mawrth – 9.00am – 10.00pm
£2.80
Cysylltwch â Derbynfa Pafiliwn Jade Jones ar 01352 704301


Tae Kwon Do

Tae Kwon Do Glannau Dyfrdwy
www.deesidetaekwondo.co.uk
Darren Richardson, 0773 533 7433, darren.richardson@btinternet.com


Pêl-rwyd

Clwb Pêl-rwyd DIVAS
Nos Fercher 8-9pm (hyfforddiant sgwad), nos Iau 8-9pm (nol i Sesiwn Pêl-rwyd)
Teressa Ketland, 07877 836322, teressaket@hotmail.co.uk


Sglefrio ffigyrau: Ffigwr Rhydd, Dawns a Chydamserol

Clwb Sglefrio Iâ Glannau Dyfrdwy
Dydd Sul 12.30-2.30pm, nos Fercher clwb 6-7pm a chydamserol 7-8pm
www.skate-disc.co.uk  www.facebook.com/Deesideiceskating/
Jo Gillmore, disc1974@hotmail.com

Clwb Cydamserol Glannau Dyfrdwy
Nos Wener 1700-1900 oddi ar yr iâ (dawns a symudiadau) 1900
Tudalen Facebook clwb Cydamserol Glannau Dyfrdwy
Darell Jones a Vicki Usherwood, 07867334250, darelljones@sky.com <mailto:darelljones@sky.com>


Pêl-droed Americanaidd

Pêl-droed Americanaidd Merched Cheshire Bears                                                                                              Dydd Mercher 7.30-9.30
www.cheshirebears.co.uk
Natalie Kelly, 07779109199, generalsecretary@cheshirebears.co.uk


Gymnasteg Rhythmig

Clwb Gymnasteg Rhythmig Glannau Dyfrdwy
Nos Fawrth – o 5pm tan 6pm.  Dosbarthiadau i ddechreuwyr (genethod) o 4 oed i 9 oed, dydd Mercher- 4.00pm-6.30pm – Gymnasteg Canolradd, dydd Iau 4.00pm-5.00pm, dosbarthiadau i ddechreuwyr, 5.00pm -7.30 pm, Gymnasteg Canolradd,
www.deesiderhythmicgymnastics.co.uk
Shirin Mustafa, 07512044146, rhythmicgymnasticscoach@gmail.com


Pêl-droed i Ferched

Clwb Pêl-droed Merched a Genethod Northop Hall
Dydd Mawrth 6.30-7.30 (o dan 10 oed) , dydd Iau 5-6pm (o dan 8 oed)
www.northophallgirlsandladiesfc.com
Stuart Sigsworth, 07772 504088, secretary@northophallgirlsfc.co.uk


Codi hwyl

Clwb Codi Hwyl Bwcle
Dydd Llun  – 4.15-5.15pm – o dan 7 oed dydd Llun – 5.15-6.15 – o dan 12 oed
Facebook: Instagram Clwb Codi Hwyl Bwcle: @bcc_cheerleading
Yen Leung, 07763745651, buckleycheerleading@gmail.com


Tennis Bwrdd

Sgwad Rhanbarthol Gogledd Cymru
Sesiwn Elite (trwy wahoddiad) dydd Mercher 7-9pm @ MAR. Sesiwn Datblygu / Cymunedol i ddilyn y fuan
www.tabletennis.wales
Ryan Jenkins, 07554525754, ttwnationalcoach@tabletennis.wales


Ras Sglefrolio

Ras Sglefrolio Gogledd Cymru
Nosweithiau Sul 6-8pm
Ras Sglefrolio Gogledd Cymru ar Facebook
Amy Leigh Richardson, Nwrd.chairperson@gmail.com


Pêl-rwyd – Oedolion a Phobl Iau

Clwb Pêl-rwyd Glannau Dyfrdwy
Tudalen Facebook – Clwb Pêl-droed Glannau Dyfrdwy
admin@deesidenetball.co.uk deesidenetball@hotmail.co.uk


Trampolîn a Thrampolîn Bach Dwbl

Clwb Trampolîn Aerodynameg a DMT
Dydd Mercher o 3.30 a nos Wener o 6.30
Chrissie, chrissieedwards@outlook.com <mailto:chrissieedwards@outlook.com>


Hoci Iâ

Clwb Hoci Iâ Dreigiau Glannau Dyfrdwy
Nos Sul yw noson Hoci yn ‘y Den’
www.Dragonsicehockey.com
Ian Foster, 01352 704223, ianfoster@dragonsicehockey.com

Clwb Hoci Iâ Iau Dreigiau Glannau Dyfrdwy                                                                                                         Hyfforddiant ar ddydd Mawrth, gemau ar ddydd Sadwrn
www.Dragonsicehockey.com
Ian Foster, 01352 704223, ianfoster@dragonsicehockey.com

Clwb Hoci Ia Phantoms Sir y Fflint
Dydd Sadwrn 10:30pm-12pm
www.thephantoms.co.uk
Scott Dutton, 07827472158, themanager@thephantoms.co.uk


Rygbi o dan 7 oed (undeb rygbi)

Rygbi cadair olwyn yr Wyddgrug i dîm o 7
Nos Wener 6-8pm
http://www.pitchero.com/clubs/northwalesviperswheelchair7s
Gary Taylor, 07789111265, gaz.taylor51@googlemail.com


Cynghrair Rygbi

Clwb Cynghrair Rygbi Falcons Sir y Fflint
Hyfforddiant: Dydd Sadwrn 10.30am – 12pm
Nos Fercher 6.30pm – 7.30pm (o ddiwedd Mawrth / dechrau Ebrill)

Gwybodaeth gyswllt:
Laura Chaffe – 07719 930 223 ebost: falconsrlfc@gmail.com
Facebook: /FlintshireFalconsRugbyJuniorLeague
Twitter: @falconsarlfc


Pêl-droed Iau

Clwb Pêl-droed Iau Aston Park Rangers                                                                                                                Nos Lun/Nos Fawrth/Nos Fercher/Nos Iau – Rhwng 6pm-8pm
www.pitchero.com/clubs/astonparkrangers
Mark Davies, 07468 460403, daviesm34@sky.com


Pêl-droed Llawr Gwlad

Clwb Pêl-droed Dreigiau Glannau Dyfrdwy
Bob dydd
Rob Fitzpatrick, 07999 580733, fitzmtb@gmail.com


Sboncen Clwb Sboncen Iau Midtown  Hyfforddiant Iau

5.00pm i 6.30pm                                                                                

Dydd Mawrth: Noson gêm gynghrair

Nos Iau: Noson clwb (oedolion): 8.00pm i 9.20pm
Dydd Sul: Noson clwb (oedolion): 8.00pm i 9.20pm
Phil McCarthy, 01244 520397, philip.mccarthy@btinternet.com