Croeso i Gornel Lyfrau Aura! Bob mis bydd Llyfrgelloedd Aura yn argymell llyfr gwahanol i’w ddarllen.

I gael mynediad at ein catalog llyfrgell ar-lein bob awr o’r dydd, cliciwch yma.

Argymhelliad ar gyfer mis Tachwedd 2019 yw: The Testaments gan Margaret Atwood.

Mae’r dilyniant hir-ddisgwyliedig hwn i’r nofel enwog The Handmaid’s Tale, ac enillydd Gwobr Booker 2019, wedi bod ar frig rhestr gwerthwyr gorau ‘Ffuglen i Oedolion’ Llyfrgelloedd Aura drwy gydol mis Hydref, ac mae’n ddewis delfrydol ar gyfer ein hargymhelliad y mis hwn.

Wedi seibiant o 35 mlynedd, mae Atwood unwaith eto yn ein tywys yn ôl – neu’n ein harwain ymlaen – i Gilead: cenedl yn y dyfodol sy’n disodli’r Unol Daleithiau yn y nofel ddystopaidd ac iasol hon. Wedi’i gosod dros 15 mlynedd ar ôl The Handmaid’s Tale, mae The Testaments yn dod â hanes tair dynes a’u profiadau â Gilead ynghyd, gan eu plethu i arddangos eu dewrder a’u gwytnwch unigol. Mae’r llais agoriadol yn y nofel yn rhan hanfodol o’r drefn, ac mae’r ddau lais arall yn rhoi cip ar fywyd wrth dyfu i fyny o fewn neu yng nghysgod Gilead. Mae gan y canlyniad, pan ddaw’r lleisiau ynghyd, bosibiliadau niweidiol – os ydynt yn ddigon dewr i fentro.

Mae’r nofel hon yn llawn troeon a digwyddiadau annisgwyl, ac mae Atwood unwaith eto’n portreadu grym y gair ysgrifenedig wrth siarad yn erbyn anghyfiawnder.  Gyda gobaith a phenderfyniad i sicrhau rhyddid, mae The Testaments yn ddilyniant pwerus; ac yn wir yn werth yr holl aros.

Sgôr Llyfrau Aura: 5/5

Argymhelliad ar gyfer mis Hydref 2019 yw The Woman in Black gan Susan Hill.

Mae Arthur Kipps, y prif gymeriad, yn dechrau ei stori trwy ddisgrifio golygfa o deulu hapus: ei wraig a’i lys-blant yn eistedd o gwmpas y tân adeg y Nadolig. Wrth i’r plant ddechrau adrodd storïau ysbryd, mae Arthur yn cael ei lethu gan atgofion o orffennol poenus ac yn cael ei orfodi i ail-ymweld â digwyddiadau trawmatig a oedd wedi bod yn gudd ers blynyddoedd. Mae’n dechrau ailadrodd ei stori ysbryd ei hun. Canolbwynt y stori yw ffigwr y teitl – y ddynes mewn du – sy’n gadael ei hôl tywyll ac hunllefus ar fywyd Arthur am byth.

Mae ‘The Woman in Black’ yn llawn ing a disgrifiadau hyfryd o bobl a lleoedd sy’n gysylltiedig â stori Arthur.  Mae’n nofel ffyrnig o gyffroadol sy’n aros yng nghof y darllenwr ymhell ar ôl rhoi’r llyfr i lawr. Byddai Llyfrgelloedd Aura yn argymell y nofel hon fel un i’w darllen yn ystod cyfnod Calan Gaeaf 2019: mae’n berffaith ar gyfer noson hydrefol o flaen y tân.

Sgôr Llyfrau Aura: 5/5

Edrychwch ar ein hargymhellion llyfr ar gyfer Calan Gaeaf 2019, yma!