Rydyn ni’n cynnig peth wmbreth o driniaethau cwyro a lliwio yn Sba Afon. Wrth ddefnyddio systemau cwyro Perron Rigot, Hive a Gigi gallwn gynnig cysur ac ansawdd o’r radd flaenaf.

Manteision Cwyro yn y Sba

Gallwch fwynhau’r manteision isod i gyd wrth gael triniaeth cwyro yn Sba Afon:

 • Croen naturiol ac esmwyth
 • Atal blewiach rhag tyfu
 • Para’n llyfn am 4-6 wythnos
 • Mae’r blew’n prinhau dros amser
 • Mae’r blew’n mynd yn deneuach ac yn wannach
 • Arafu twf y blew.

Ydy o’n brifo?

Mae pawb yn teimlo poen yn wahanol ac felly’n cael gwahanol brofiadau o gwyro, ond wrth gael triniaeth yn rheolaidd mae’r rhan fwyaf o bobl yn ei chael hi’n haws wrth i’r blew deneuo, ysgafnhau a phrinhau ar ôl ychydig o driniaethau.

Pa fathau o gwyr ydyn ni’n eu defnyddio?

I gael y canlyniadau gorau rydyn ni’n defnyddio cwyr poeth yn ogystal â stribedi cwyro.

Cwyr Poeth

Rydyn ni’n taenu cwyr poeth yn drwchus ar y croen ac yn gadael iddo sychu rhywfaint cyn ei blicio oddi amdanoch. Mae’r dull yma’n llawer llai poenus ac mae’n tynnu’r blew o’r gwraidd. Mantais y dull hwn yw bod llai o flew yn tyfu dan y croen a llai o flew’n torri, ac felly bydd yn cymryd mwy i dyfu’n ôl.

 

Stribedi Cwyro

Rydyn ni’n argymell stribedi cwyro ar groen trwchus/llai sensitif, er enghraifft – coesau, breichiau, brest ac ysgwyddau. Taenir haen denau o gwyr ar y croen a defnyddir stribed o bapur i’w dynnu. Rydyn ni’n cynnig stribedi cwyro organig a rhai cyffredin.

Rheolau ar gyfer cwyro’ch rhannau dirgel

Fel bod pawb yn cael profiad braf a chysurus wrth gael triniaeth, gofynnwn i bob cleient ddilyn y rheolau syml isod:

Cwyro Llinell Bicini

Mae gennych ddewis o wisgo’ch dillad isaf eich hun neu gallwn ddarparu rhai papur ichi eu defnyddio.

 

Cwyro Brasilaidd/Hollywood

Rydyn ni’n argymell eich bod yn tynnu’ch dillad isaf, ond pe byddai’n well gennych beidio â gwneud hynny, gallwn ddarparu nicers bach papur ichi – efallai y bydd y driniaeth yn cymryd mwy o amser.

Gofal wedi’r driniaeth

Cadwch y croen sydd wedi’i gwyro yn lân, a pheidiwch â rhoi unrhyw wres na ffrithiant arno am 24 awr ar ôl eich triniaeth. Mae hyn yn golygu:

 • Dim baddonau na chawodydd poeth (dŵr cynnes yn unig).
 • Dim sawna na thriniaeth stêm.
 • Dim cael lliw haul (gwely haul, torheulo a lliw haul artiffisial)
 • Dim chwaraeon, mynd i’r gampfa nac unrhyw ymarfer corff.
 • Dim crafu’r croen sydd wedi’i gwyro na’i gyffwrdd â dwylo heb eu golchi.
 • Dim nofio mewn pwll â chlorin ynddo.

Peidiwch â rhoi diaroglydd, powdwr, eli na dim byd felly ar y croen sydd wedi’i gwyro am 24 awr, oni bai fod y therapydd yn argymell rhywbeth.