skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml

Cynlluniau Nofio Am Ddim

Mae Aura’n darparu cyfleoedd i nofio am ddim fel rhan o gynlluniau Llywodraeth Cymru.

DARLLEN MWY
Senior Swimmer

Mae Aura, a gefnogir gan Lywodraeth Cymru, yn caniatáu i’r canlynol nofio AM DDIM:

Smiling child in swimming pool

Nofio yn ystod y gwyliau i blant a phobl ifanc*

Senior Swimmer in pool

Nofio i bobl 60 oed a hŷn

Man lane swimming in pool

Aelodau a chyn-aelodau o’r Lluoedd Arfog**

*16 oed ac iau.   **Rhaid preswylio yng Nghymru.

Sut Ydw i’n Cofrestru?

Mae’n rhaid i bob cwsmer sy’n dymuno defnyddio’r cynllun nofio am ddim fod wedi cofrestru gydag Aura a dod â’u cerdyn Aura i bob gweithgaredd nofio y maent yn ei mynychu. Mae’r gofyniad hwn yn berthnasol i blant a phobl ifanc 16 oed ac iau a phreswylwyr 60 oed a hŷn.

Os nad ydych yn cyflwyno eich cerdyn Aura yn nerbynfa’r pwll nofio, yn anffodus bydd rhaid i chi dalu’r ffi nofio. Er mwyn cofrestru i nofio am ddim, mae angen i breswylwyr 60 oed a hŷn ddarparu tystiolaeth eu bod yn gymwys ar gyfer y cynllun trwy gyflwyno tystiolaeth briodol (pasbort, trwydded yrru, tocyn bws ayyb) i’r dderbynfa.

Menter Nofio AM DDIM y Lluoedd Arfog

Mae’n rhaid i gyn-filwyr a phersonél y lluoedd arfog sy’n dymuno manteisio ar y fenter nofio am ddim fod yn berchen Cerdyn Braint y Weinyddiaeth Amddiffyn. Bydd y sawl heb gerdyn yn methu cael mynediad i nofio am ddim nes byddant yn prynu cerdyn gan Wasanaeth Gostyngiad y Weinyddiaeth Amddiffyn, sydd ar gael ar www.defencediscountservice.co.uk

Bydd yn rhaid i aelod o dîm derbynfa’r ganolfan hamdden weld a gwirio’r cerdyn ar eich ymweliad cyntaf a byddant yn eich cofrestru ar gyfer tanysgrifiad i’ch galluogi i gael mynediad at y fenter nofio am ddim.

Nid yw’r fenter ar gael i wŷr/gwragedd/partneriaid, aelodau teulu neu ffrindiau.

Back To Top