Skip to content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml

Cysylltwch â Ni

Y Brif Swyddfa Aura

Hamdden a Llyfrgelloedd Aura Cyfyngedig
Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy
Gorllewin Ffordd Caer
Queensferry
Sir y Fflint
CH5 1SA
Canolfan Hamdden Bwcle 01352 704290
Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy 01352 704200
Pafiliwn Jade Jones y Fflint 01352 704301
Canolfan Hamdden Yr Wyddgrug 01352 704330

Ar gyfer holl ymholiadau archebu canolfan hamdden, anfonwch e-bost at info@aura.wales 

Ymholiadau Llyfrgelloedd

Llyfrgell Y Fflint 01352 703737 flint.library@aura.wales
Llyfrgell Treffynnon 01352 703850 holywell.library@aura.wales
Llyfrgell Yr Wyddgrug 01352 703780 mold.library@aura.wales

Ar gyfer ymholiadau Gwasanaethau Llyfrgell y Cartref a’r Llyfrgell Deithiol, anfonwch e-bost at libraries@aura.wales

Ymholiadau Treftadaeth

Ar gyfer holl ymholiadau Treftadaeth, ffoniwch 07766 497275 neu anfonwch e-bost at heritage@aura.wales 

Ymholiadau Ardal Chwarae

Ar gyfer holl ymholiadau ardal chwarae, ffoniwch 01352 702466 neu anfonwch e-bost at richard.roberts@aura.wales

Ymholiadau Cyffredinol (Y Brif Swyddfa)

Ffoniwch: 01352 702430

Cwynion

Os nad ydych chi’n hapus gyda rhywbeth mae Aura wedi’i wneud, dilynwch ein Gweithdrefn Gwyno

Back To Top