skip to Main Content
Mwy o bobol, mwy o feddyliau a cyrff gweithredol, mwy aml
Cyhoeddiad
  • Bydd pob canolfan hamdden a llyfrgell AR GAU o 8:00am hyd 11:00am Dydd Iau, 28 Medi 2023. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir.
Sports Development
Datblygiad Chwaraeon

Darparu cyfleoedd ar gyfer pawb, beth bynnag eu gallu, i ymgysylltu mewn chwaraeon a gweithgareddau hamdden egnïol.

Group of girls playing rugby
group of men in wheelchairs playing basketball in a sports hall
Empty Swimming Pool
Children outside on grass taking park in Aura Wales Sports Development Football Coaching Session

Datblygiad Chwaraeon

Croeso i Ddatblygiad Chwaraeon, lle mae ein tîm wedi ymrwymo i sicrhau fod cyfle i bawb gyflawni a rhagori eu potensial mewn chwaraeon.

Ein nod yw darparu ystod eang o wasanaethau i ddarparu cyfleoedd i bobl ledled Sir y Fflint i ymgysylltu mewn cyfranogiad gydol oes mewn chwaraeon a hamdden. Rydym yn gwneud hyn drwy weithio’n effeithiol gyda sefydliadau partner amrywiol.

Dewch o hyd i ni ar y cyfryngau cymdeithasol a derbyn y newyddion diweddaraf gyda chyfleoedd a digwyddiadau Datblygiad Chwaraeon!

Dilynwch ni ar:

High school kids playing basketball in the court

Gogledd Cymru Actif

Pawb yng Ngogledd Cymru yn fwy actif, gan fyw bywydau iachach a hapusach

Gogledd Cymru Actif yw’r bartneriaeth gweithgarwch corfforol a chwaraeon gyntaf i fynd yn fyw yng Nghymru. Mae’n cynnwys ystod eang o sefydliadau, yn cynnwys Aura Cymru, sydd wedi dod ynghyd i gytuno i weithio’n wahanol er mwyn cyflawni diben a rennir o gymunedau mwy actif yng Ngogledd Cymru.

I ddysgu mwy, ewch i www.gogleddcymruactif.cymru/cy

Gogledd Cymru Actif - Strategaeth 10 Mlynedd 2023-33 (Fersiwn Crynodeb)

Gogledd Cymru Actif - Strategaeth 10 Mlynedd 2023-33 (Strategaeth Lawn)

Gogledd Cymru Actif Strategaeth 10 Mlynedd 2023-33

Dysgu sut i archebu gweithgareddau hamdden ar-lein

Chwaraeon Anabledd

Mae Rhaglen Ddatblygu Genedlaethol Chwaraeon Anabledd Cymru yn fenter ar y cyd rhwng Chwaraeon Cymru, Chwaraeon Anabledd Cymru a’r 22 awdurdod lleol ar draws Cymru.

Back To Top