Ar hyn o bryd mae Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy a Llawr Sglefrio ar gau i’r cyhoedd. Mae’r ganolfan hamdden wedi cael ei ddewis i fod yn ysbyty argyfwng i wasanaethu Ardal Ddwyreiniol Gogledd Cymru (Sir Y Fflint a Wrecsam) mewn ymateb i’r pandemig Covid-19.

Bydd yr ysbyty yn parhau i fod ar gael tan na fydd angen y lleoedd ychwanegol i gefnogi darpariaeth o wasanaethau gofal iechyd yng Ngogledd Cymru. Mae’n annhebygol y bydd Glannau Dyfrdwy yn dychwelyd i Aura i ailddechrau fel canolfan hamdden cyn dechrau 2021.

Bydd yr egwyddor ar gyfer cwsmeriaid gampfa a oedd yn mynd i Ganolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy o allu cael mynediad at bob campfa Aura fel rhan o aelodaeth unigol yn parhau. Mae Aura yn annog pob aelod o gampfa Glannau Dyfrdwy i ddefnyddio’r ystafelloedd ffitrwydd yn y Fflint a’r Wyddgrug.


Wedi’i leoli ar lawr cyntaf Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy, mae gan ein campfa ystod eang o gyfarpar, ystafell tynhau cyhyrau a chynnig enfawr o ddosbarthiadau ymarfer grŵp er mwyn sicrhau bod rhywbeth at ddant pawb.

Mae’r cynllun agored a’r amrediad gwych o gyfarpar hyfforddiant Technogym sydd ar gael ar gyfer pob arddull o hyfforddiant yn cynnwys cardiofasgwlaidd, pwysau rhydd, hyfforddiant cryfder, hyfforddiant swyddogaethol a mwy!

Mae gennym y darnau cyfarpar Technogym canlynol ar gael yma yng Nglannau Dyfrdwy:

 • 40 Peiriant Cardiofasgwlaidd gan gynnwys Peiriannau Rhedeg, Traws-hyfforddwyr, Beiciau, Peiriannau Rhwyfo ac ati
 • 13 peiriannau gwrthiant gan gynnwys gwasg y goes, gwasg y frest ac ati
 • Pwli Ddeuol Addasadwy
 • 4 Bar Tynnu
 • 2 Orsaf Kinesis
 • Campfa Hyfforddi Swyddogaethol Omnia
 • Gorsaf Arke
 • 8 Peiriant Easyline
 • Pwysau Rhydd

Mae gennym ardal ar wahân ar gyfer hyfforddiant cryfder lle byddwch yn dod o hyd i’r offer canlynol:

 • 5 darn o Offer Cryfder Pur
 • Cebl Croesi
 • Peiriant Smith
 • Mainc Inclên Olympaidd
 • Mainc Gwastad Olympaidd
 • Hanner Rac Sgwat Olympaidd
 • Dymbels hyd at 44kg

Gallwn ddarparu mathau gwahanol o aelodaeth gan gynnwys taliadau arian parod misol a dewisiadau debyd uniongyrchol.

Gall Aelodau Debyd Uniongyrchol y Gampfa ychwanegu aelodaeth Sba Afon am £15 y mis. Mae hyn yn cynnwys mynediad diderfyn i’r Sba – y lle perffaith i ymlacio ar ôl yr holl waith caled yn y gampfa.

Mae ein hyfforddwyr ffitrwydd wedi’u cymhwyso’n llawn ac yma i’ch helpu chi gyda’ch profiad yn y gampfa, beth bynnag eich nodau. Mae ein gwasanaethau yn sicrhau bod pob aelod yn hyderus wrth ddefnyddio’r offer yn gywir ac yn ddiogel, gan gynnwys monitro cynlluniau ffitrwydd wedi’u teilwra i fodloni anghenion unigol.

Mae ein hamrywiaeth eang o ddosbarthiadau ymarfer grŵp yn helpu i gyflawni eich nodau ffitrwydd. Yma yng Nglannau Dyfrdwy, rydym yn sicrhau bod ein dosbarthiadau yn ysgogol, diddorol a hwyliog i ychwanegu amrywiaeth at eich arferion ffitrwydd.

Bydd gan bob dosbarth ei fanteision ei hun, yn dibynnu ar yr hyn rydych yn chwilio amdano; cymerwch gip ar ein hamserlen dosbarth ffitrwydd; mae croeso i chi gysylltu â ni os oes angen help arnoch i benderfynu pa ddosbarth i fynd amdano!

Dosbarthiadau Ffitrwydd

Ystafell Tynhau Cyhyrau

Mae ein hystafell tynhau cyhyrau Feel Good Factory yn darparu dewis ysgafnach i’r gampfa mewn awyrgylch tawel a chyfeillgar.

Mae pob darn o gyfarpar yn targedu cyhyrau penodol drwy amrywiaeth o symudiadau, heb fod angen llawer o ymdrech ar ran y defnyddiwr, os nad ydynt yn dymuno hynny. Mae’r offer â chymorth pŵer wedi’i gynllunio i fod yn gyfforddus ar gyfer unrhyw siâp a bydd ein hyfforddwyr yn hapus i roi help llaw pan fydd angen.

Amseroedd Agor yr Ystafell Ffitrwydd

Dydd Llun – Dydd Gwener: 6.00am -10.00pm
Dydd Sadwrn a Dydd Sul: 8.00am – 6.00pm

Cysylltwch â Ni

 01352 704240

Facebook: Deeside Health & Fitness – Iechyd a Ffitrwydd Glannau Dyfrdwy