Mae’r gyfraith yn newid, felly mae’n rhaid i bawb gofrestru cyn 25 Mai 2018 i dderbyn negeseuon testun ac e-bost gan Aura Leisure & Libraries Ltd.

Bydd cwsmeriaid sy’n cofrestru y cyntaf i wybod am:

 • Ddosbarthiadau a gweithgareddau newydd
 • Llefydd gwag ar gael mewn sesiynau poblogaidd
 • Dyddiadau talu am gyrsiau
 • Cynigion arbennig a gostyngiadau

Sut ydw i’n diweddaru fy manylion personol a dewisiadau marchnata gyda chanolfannau hamdden Aura?

Yn gyntaf, bydd angen i chi gael eich ID Aelod a Rhif PIN drwy ffonio un o’n tîm Hamdden ar 01352 702447, neu drwy fynd i un o’n desgiau derbynfa mewn canolfan hamdden.

 1. Ewch i www.aura.cymru a dewis ‘Archebu a Hyrwyddo’ o’r fwydlen.
 2. Dewiswch ‘Archebu ar-lein’ o’r ddewislen gwympo.
 3. Dewiswch ‘ARCHEBU AR-LEIN YMA’.
 4. Rhowch eich ID Aelodaeth a Rhif PIN.
 5. Ar ôl mewngofnodi, ewch i’r adran ‘Fy Nghyfrif’ a dewis o bump tab dewis:
  • Manylion Cyffredinol
  • Newid PIN
  • Manylion Cyfeiriad
  • Gwybodaeth Ychwanegol
  • Dewisiadau
 6. Yn y tab ‘Dewisiadau’ mae yna bum dull y bydd Aura yn dymuno cysylltu â chi o bosibl:  E-bost, Post, SMS, Cyfryngau Cymdeithasol a dros y Ffôn.
 7. Dewiswch eich dewisiadau marchnata drwy glicio ar y croesau presennol (sy’n golygu eich bod wedi optio allan ar hyn o bryd).   Wrth glicio ar groes bydd yn troi’n √ (sy’n golygu eich bod nawr wedi ymuno) ac i’r gwrthwyneb.
 8. Unwaith y byddwch wedi diweddaru eich dewisiadau personol, cofiwch arbed y newidiadau os gwelwch yn dda.